Sual: Kafirun suresindeki tecvid kaideleri nelerdir?

Cevap: Kafirun suresindeki tecvid kaideleri sırasıyla şunlardır;

قُلْ يَٓا اَيُّهَا الْكَافِرُونَۙ

– “Yâ” derken -ye harfinden sonra med harfi geldiği, hemen sonra gelen kelime ise harekeli -elif harfi ile başladığı için meddi munfasıl vardır. En az 2 elif miktarı uzatılır.

– “Kafirûn” derken baştaki -kef harfi kameri harflerden olduğu için izhar-ı kameriyye vardır. Yine -kef harfinden sonra med harflerinden -elif geldiği için meddi tabii vardır. -Ra harfinin harekesi ötre olduğu için hükmür-ra gereği -ra harfi kalın okunur. Sondaki -nun harfinde durulursa meddi arız olur.

لَٓا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَۙ

– “Lâ” derken -lam harfinden sonra med harflerinden –elif gelmiştir. Sonraki kelimenin de başında harekeli -elif olduğu için meddi munfasıl vardır.

– “Mâ” derken -mim harfinden sonra med harflerinden -elif geldiği için meddi tabii vardır.

– “ta’budûn” derken sondaki -nun harfinde durulduğunda meddi arız olur.

وَلَٓا اَنْتُمْ عَابِدُونَ مَٓا اَعْبُدُۚ

– “Ve lâ” derken -lam harfinden sonra med harfi ondan sonra da farklı kelimede sebeb-i medden hemze geldiği için meddi munfasıl vardır.

– “entüm” derken Sakin nun‘dan sonra ihfa harflerinden -te geldiği için ihfa yapılır. Sondaki cezmli -mim harfinden sonra ise -ayn harfi geldiği için mim’in izharı vardır. -Mim tutulmadan geçilir.

– “‘Âbidûne” derken hem -ayn harfinden sonra hem de -dal harfinden sonra med harfi geldiği için bu 2 yerde meddi tabii vardır.

– “Mâ a’bud” derken -mim harfinden sonra med harfi geldiği için, ondan sonraki kelime de harekeli -elif ile başladığı için meddi munfasıl vardır. Ayrıca sondaki -dal harfinde durulduğunda kalkale yapılır.

وَلَٓا أَنَاعَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْۙ

– “Ve lâ” derken -lam harfinden sonra harfi med, ondan sonra da farklı kelimede sebeb-i med geldiği için meddi munfasıl vardır.

– “Ene” derken -nun harfinden sonra med harfi bulunmasına rağmen altında “kasr” yazdığı için med yapılmaz.

– “Mâ” derken -mim harfinden sonra harfi med’den -elif geldiği için meddi tabii vardır.

– “‘Âbidun” derken -ayn harfinden sonra harfi med geldiği için meddi tabii vardır. Sondaki tenvinli -nun harfinden sonraki harf harekeli -mim olduğu için idgam-ı meal gunne vardır. “‘Âbibummâ” şeklinde -nun harfini -mim‘e dönüştürerek okunur ve gunne yapılır.

– “Abedtüm” derken -dal harfi -te harfine uğradığı için idgam-ı mütecaniseyn olur. -Dal harfi belli edilmeden -te gibi okunur.

وَلَٓا اَنْتُمْ عَابِدُونَ مَٓا اَعْبُدُۜ

– “Ve lâ” derken -lam harfinden sonra med harfi ondan sonra da farklı kelimede sebeb-i medden hemze geldiği için meddi munfasıl vardır.

– “entüm” derken Sakin nun‘dan sonra ihfa harflerinden -te geldiği için ihfa yapılır. Sondaki cezmli -mim harfinden sonra ise -ayn harfi geldiği için mim’in izharı vardır. -Mim tutulmadan geçilir.

– “‘Âbidûne” derken hem -ayn harfinden sonra hem de -dal harfinden sonra med harfi geldiği için bu 2 yerde meddi tabii vardır.

– “Mâ a’bud” derken -mim harfinden sonra med harfi geldiği için, ondan sonraki kelime de harekeli -elif ile başladığı için meddi munfasıl vardır. Ayrıca sondaki -dal harfinde durulduğunda kalkale yapılır.

لَكُمْ د۪ينُكُمْ وَلِيَ د۪ينِ

– “Lekum dînüküm” derken -mim harfi -dal harfine uğradığı için mim’in izharı vardır. -Dal harfinden sonra harfi med’den -ye harfi olduğu için meddi tabii vardır. Sondaki -mim harfinden sonra -vav harfi geldiği için yine mim’in izharı vardır.

– “Veliyedîn” derken sonda -nun harfinde durulduğunda meddi arız vardır.

 

Tavsiye Yazı –> Bir Müslüman Niçin Günah İşler? (İmam-ı Rabbani hazretleri)

Tavsiye Yazı –> Peygamberimizin Yüzüğünde Ne Yazıyordu?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler