Sual: Ayetel Kürsi’deki tecvid kaideleri nelerdir?

Cevap: Ayetel Kürsi’deki (Bakara suresi 255. ayet-i kerimesindeki) tecvid kaideleri sırasıyla şunlardır;

اَللّٰهُ لَٓا اِلٰهَ اِلَّا هُوَۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّومُۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌۜ لَهُ مَا فِي السَّمٰوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِۜ مَنْ ذَا الَّذ۪ي يَشْفَعُ عِنْدَهُٓ اِلَّا بِاِذْنِه۪ۜ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْۚ وَلَا يُح۪يطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِه۪ٓ اِلَّا بِمَا شَٓاءَۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَۚ وَلَا يَؤُ۫دُهُ حِفْظُهُمَاۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظ۪يمُ

— “Allahu” lafzı celalinde -lam harfinde meddi tabii yapılır. 

— “Lâ ilâhe” derken harf-i medden sonra sebeb-i medden -elif gelmiştir. İkisi farklı kelimelerde olduğu için meddi munfasıl yapılır. Ve “ilâhe”’deki -lam harfinde üstünün çekeri -elif olduğu için meddi tabii yapılır. 

— “İllâ hû” derken meddi tabii yapılır. Ve eğer hüve’de durulursa meddi tabii olur.

— “el-Hayyu’l-Kayyûm” kelimelerinde izhar-ı kameriyye vardır. “el-Kayyûm”’kelimesinin sonunda durulursa meddi ârız yapılır, geçilirse meddi tabii yapılır. 

— “Lâ te’huzuhû sinetun velâ nevmun” derken başta –’da meddi tabii yapılır. “Te’huzû”’nun sonundaki – zamiri kendisinden önceki harf harekeli olduğu için med yapılır. “sinetun” kelimesinde tenvinden sonra  –vâv harfi geldiği için idgam-ı meal gunne yapılır. “Velâ”nın sonunda meddi tabii yapılır. “Nevmun” kelimesinde durulunca meddi lîn yapılır. 

— “Lehû mâ fi’s-Semâvâti vemâ fi’l-Erd” derken  “lehû”’nun sonundaki –hû zamiri kendisinden önceki harf harekeli olduğu için med yapılır. Bu ibarede 3 adet –mim harfinde de meddi tabii vardır.  “fi’s-Semâvâti”’de şemsî harflerden –sîn geldiği için idgam-ı şemsiyye vardır. “fi’l-Erd”’da kamerî harflerden –elif geldiği için izhar-ı kameriyye vardır. Ve -ra harfi kendisi sakin, mâkabli (öncesi) üstün olduğu için hükmür-ra gereği kalın okunur.

— “Men ze-llezî yeşfe’u” ibaresinde sakin nun’dan sonra ihfâ harflerinden –zel geldiği için ihfâ yapılır. “Ze-llezî”’de idgam-ı şemsiyye vardır. -Zel harfinden sonra med harfi bulunduğu için meddi tabii vardır.

— “I’ndehû illâ bi-iznihî” ibaresindeki “I’ndehû”’da sakin -nûn’dan sonra -dâl harfi geldiği için ihfa yapılır. Ve bu kelimenin sonundaki harf-i medden (-zamirinin içinde gizli bir -vâv vardır) sonra sebeb-i medden -elif geldiği için meddi munfasıl yapılır. “İllâ”’da meddi tabii vardır.

— “Ya’lemu mâ beyne eydîhim ve mâ halfehum” ibaresindeki -mim harfinde ve -dal harfinde meddi tabii yapılır. Ve yine “eydîhim” kelimesinin sonundaki -mîm cezimli olduğu için izhar yapılır. “Be mâ”’da -mim harfinde meddi tabii vardır. “Halfehum” kelimesinin sonundaki -mîm cezimli olduğu için de izhar yapılır.

— “Ve lâ yuhîtûne bişeyin min ‘ilmihî illâ bimâ şâe” ibaresinde başta -lamelif harfinde meddi tabii vardır. “Yuhîtûne”’de -hı harfinden sonra med harflerinden -ye ve -tı harfinden sonra med harflerinden -vâv harfi geldiği için meddi tabii yapılır. “bişeyin”’in sonundaki tenvinden sonra -mîm geldiği için idgam-ı meal gunne yapılır. “Min”’den sonra izhar harflerinden -ayn geldiği için izhâr yapılır. Ve bu kelimenin sonundaki harf-i medden (-hi zamirinin içinde gizli bir -ya vardır) sonra sebeb-i medden -elif geldiği için meddi munfasıl vardır. “İllâ ve bimâ”’da meddi tabii ve “şâe”’de meddi muttasıl yapılır. (Harf-i medden -elif ve sebeb-i medden de -elif gelip, bu ikisi de aynı kelimede olduğu için medd-i muttasıl oluyor)

— “Vesi’a kürsiyyühü’s-Semâvâti ve’l-Erd” ifadesinde “kürsiyyuhû”’daki -râ kalın okunur. “es-Semâvâti” kelimesinin başında şemsî harflerden -sîn geldiği için idgam-ı şemsiyye vardır. Yine bu kelimede -mîm ve -vâv harflerinden sonra harf-i medden -elif geldiği için meddi tabii yapılır. “Ve’l-Erd” kelimesinin başında kamerî harflerden -elif geldiği için izhar-ı kameriyye vardır. Ve bu kelimedeki -râ harfi kalın okunur.

— “Ve lâ yeûdühû hıfzuhumâ” ibaresindeki “velâ”’da ve “yeûdühû”’da ki -elif harfinden sonra harf-i medden -vâv geldiği için meddi tabii yapılır. Yine bu kelimenin sonundaki -hû zamiri med yapılır. “Hıfzuhumâ”’nın sonunda meddi tabii yapılır.

— “Vehüve’l-aliyyu’l-azîm” ibaresindeki “el-Aliyyu ve el-Azîm” lafz-ı celallerinin başında izhar-ı kameriyye vardır. “el-Azîm” lafz-ı celalinde medd-i ârız yapılır.

Tavsiye Yazı –> Eyyühel Veled (Ey Oğul) Risalesi (İmam Gazali)

Tavsiye Yazı –> Çocuğumuzu Nasıl Yetiştirmeliyiz?

 

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler