Sual: Üç aylarda kefaret orucuna başladım. Ama Şubat ayı 28 çektiği için hesapta yanıldım. 61 gün Ramazan ayında bitiyor. Ramazan orucu mu, kefaret orucunu mu tutulur?

Cevap: Kefaret orucu, hastalık, yolculuk gibi bir özür ile veya bayram günlerine rastlamak sebebi ile bozulursa veya Ramazana rastlarsa, yeniden 60 gün tutmak lazım olur. Bayram günlerinde bozmazsa, yine yeniden başlaması lazım olur, çünki bayramda oruç tutmak haramdır. Kadın, hayız ve nifas sebebi ile bozunca, yeniden başlamaz. Temizlenince geri kalan günleri tutarak, 60’ı tamamlar. Fakat yemin keffareti olan 3 gün ard arda tutulacak orucu bu sebeple bozan kadının da, 3 günü, yeniden tutması lazım olur. Halk arasında 61 gün dense de, kefaret, vaziyete göre peşpeşe iki ay veya 60 gündür. Kazaya kalmış olan 1 veya daha fazla gün, başka zaman da tutulabilir. Kefaret orucuna, Ramazana ve bayramlara rastlamayacak şekilde başlamalıdır. Recebin 1. günü kefaret orucuna başlayıp, Şabanın sonuncu günü oruç tutarsa, 58 gün olsa bile kefaret tamamdır, zira kefaret 60 gün değil, 2 kameri aydır. Ama kameri ayın başında değil de herhangi bir gününde başlamışsa, o zaman 60 gün sayar. Ramazan geldiğinde 60 günü tamam olmamışsa, 3 günlük yola gitmeği niyet ederek vatanından çıkar. Ramazanın 1. günü, kefaret orucuna niyet eder ve kefaretini Ramazan ayında tamamlar. Çünki misafire Ramazan orucunun edası farz değildir, kaza etmesi caizdir. (Nimet-i İslam)

 

Sual: Bir kimse kefaret orucu tutarken, başı çok ağrısa ya da grib olarak orucu bozsa, kaldığı yerden devam mı eder?

Cevap: Keffâret orucu, hastalık, yolculuk gibi bir özür ile veya bayram günlerine rastlamak sebebi ile bozulursa veya Ramazana rastlarsa, yeniden 60 gün tutmak lâzım olur. Bayram günlerinde bozmazsa, yine yeniden başlaması lâzım olur. Kadın, hayz ve nifas sebebi ile bozunca, yeniden başlamaz. Temizlenince geri kalan günleri tutarak, altmışı tamamlar. Fakat yemin keffâreti olan 3 gün ard arda tutulacak orucu bu sebeple bozan kadının da, 3 günü yeniden tutması lâzım olur. Keffâret orucuna, Ramazan’a ve bayramlara rastlamayacak şekilde başlamalıdır. Receb’in 1. günü keffâret orucuna başlayıp, Şabân’ın sonunda 60 günü tamam olmasa, sefere çıkar. Ramazan’ın 1. günü, keffâret orucuna niyet eder. Çünki misâfire Ramazan orucunun edâsı farz değildir. Kazâ etmesi câizdir.

 

Sual: Her Müslümanın hayatında bir kere olsun keffaret orucu tutması şart mıdır?
Cevap: Hayır. Kasten Ramazan orucunu bozmuş değilse lâzım değildir. Ama âdet olmuştur.

 

Sual: 60 günlük keffaret orucunu tuttuktan sonra, kazâları hemen arkasından tutmak lazım mıdır?
Cevap: Keffaret orucu 60 gün peş peşe tutulur. Ama kazalar sonra herhangi bir zaman tutulabilir.

 

Tavsiye Yazı –> Bir Üniversiteliye Cevap (Seyyid Abdülhakim Arvasi)

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler