Sual: Günümüzde pekçok insan gerek konuşmalarında gerekse yazılarında Allahü tealanın ismi şerifini telaffuz ederken, peygamber efendimiz aleyhisselamdan bahsederken “celle celaluh” “sallallahu aleyhi ve sellem” gibi tazim ifadelerini kullanmıyorlar. Bu ve benzeri ifadeleri kullanmanın ehemmiyeti nedir?

Cevap: Allahü teâlânın ismini söyleyince, işitince, yazınca, (Sübhânallah), (Tebarekallah), (Celle-celâlüh), (Azze-ismüh), (Cellet kudretüh) veya (Teâlâ) gibi saygı sözlerinden birini söylemek, yazmak birincisinde vâcib, tekrarında ise müstehaptır. Resûlullahın ismini işitince salavât söylemek de böyledir. İbni Âbidîn, namâz bahsinde diyor ki, (Ömründe bir kere, salavât getirmek farzdır. Her söyleyince, işitince, okuyunca, yazınca, bir kerre getirmek vâcib, tekrâr edildiklerinde müstehâbdır.) Bezzaziye’de ve Hindiyye’nin 5. cüzünde diyor ki (Allahü teâlânın ismini işitince ve söyleyince, “celle celâlüh” veya “teâlâ” yahut “tebareke”, “Sübhânallah” diyerek saygı göstermek vâcibdir. Tekrar edince de, yalnız söylemeyip, teâlâ da demek müstehaptır. Yani, Allahü teâlânın isminden sonra, tazim, saygı gösteren bir kelime de söylemelidir. Bunun gibi, yalnız (Kuran) dememeli, dâima (Kurân-ı Kerîm) demelidir. Görülüyor ki (Allah buyurdu ki…) veya (Allah teâlâ buyurdu ki…) demek ve yazmak yanlıştır. (Allahü teâlâ buyurdu ki…) demek lâzımdır. İslamiyette kavmiyet, ırkçılık yoktur. Her milletin, her dil sahiplerinin böyle Arabî söylemeleri lâzımdır. Tercümesini söylüyorum diyerek saygısızlık yapmamalıdır. Mir’ât-i Kâinât kitabında diyor ki, “Câhiller ve tenbeller, “sallallahü aleyhi ve sellem” yerine birkaç harf yazıyor. Bu doğru değildir. Çok sakınmalıdır.”

İbni Âbidin 5. cildin sonunda ve (Birgivi)nin Kadı zade şerhinde diyor ki “Ashâb-ı kirâmın ismine (radıyallâhu anh), başka âlimlere (rahmetullâhi aleyh) demek [ve yazmak] müstehaptır”. Ehl-i sünnet âlimleri buyuruyor ki “Ashâb-ı kirâmı çok sevmek, tazim ve hürmet etmek lâzımdır. Bunun için, isimlerini yazarken, okurken ve işitince, “radıyallâhu anh” demek müstehaptır”. Rafiziler, müslümanları aldatmak için, “Ashâb çok yüksektir. Yüksekliklerini bildirecek bir kelime yoktur. İsimlerinin yanına “radıyallâhu anh” demek, onlara hakaret olur. Böyle şeyler söylememelidir” diyorlar. Rafizilere aldanmamalıyız!

Tavsiye Yazı –> Allahü tealanın isimleri

Tavsiye Yazı –> Salavat-ı şerife getirmenin fazileti

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler