Sual: Namazda her türlü konuşmak namazı bozar mı? Bunun istisnaları var mıdır?

Cevap: (Hidâye) ve (Kenz) fıkıh kitâplarında bildiriliyor ki: Az olsun çok olsun, kasd ile olsun veya yanılarak olsun namazda dünya kelâmı konuşmak namazı bozar. Şâfiî mezhebinde unutarak az söz söylemekle namaz bozulmaz. Bu rivayet (Manzûme) dedir. Yanılarak selâm verince namaz bozulmaz. Çünki selâm zikirdir. İnsan sözüne benzeyen duâ namazı bozar. Şâfiîde bozmaz.

(Kâfî) de diyor ki: Namazda inlemek namazı bozar. Eğer üç harf söylemiş ise Ebû Yûsuf’a göre, iki harf söylemiş ise Ebû Hanîfe ve İmâm-ı Muhammed’e göre (rahimehumallah) namazı bozar. Fetvâ bu kavil üzerinedir. Arabîde iki harfli sözler, sah, meh, kul, kum, kül’dür. Fârisîde kec, tüf namazı bozan sözlerden olur. Namazda üflemek, eğer secde yerinde olan tozu toprağı gidermek için ise Ebû Yûsuf’e göre bozulmaz, Ebû Hânîfe ve İmâm-ı Muhammed’e göre iki harf olduğu için bozulur. Hadîs-i şerîfte “Namazda üflemek kelâmdır” buyuruldu. Duyulmayan üfleme namazı bozmaz.

(Kâfî) de diyor ki: Namazda dert veya musîbet sebebiyle yüksek sesle ağlamak namazı bozar. Çünki ağlamakla, “ben musîbete uğradım, beni ta’ziyet ediniz” demek istemektedir. Bu da insan sözüdür. Ama Cennet anıldığında veya Cehennem korkusundan namazda sesli olarak ağlarsa namaz bozulmaz. Şöyle ki, İmâm azâb âyeti okuyunca cemaat korkudan âh der veya yâ Rabbî der veya sesli olarak ağlarsa namazı bozulmaz. İmâm rahmet âyeti okur, cemaat rahmet ümidi ile ağlar veya “Allahümmerzuknâ” derler ise ittifakla namaz bozulmaz. Bu ağlama sesi namazdaki huzûra delîl olur. Sanki der ki: “yâ Rabbî Cennetine tâlibim, ve Cehennem ateşinden sana sığınıyorum”.

(Kenz) ve (Hidâye) de diyor ki: Tenahnuh [Boğazdan, özürsüz, öksürür gibi ses çıkarmak] namazı bozar. Aksıran kimseye “Yerhamükallah” demek namazı bozar. Namazda aksırıp “Elhamdülillah” demek namazı bozmaz. Namaz dışında bir kimse Kur’ân-ı kerîm okurken takılsa, diğeri namazda iken orayı düzeltse namazı bozulur. İmâm namazda okurken bir yerde takılsa, cemaatten birisi o kısmı hatırlatsa (feth etse) ittifakla namaz bozulmaz. İmâm namaza yetecek kadar okumuş olsa da böyledir. İmâmın takıldığı yeri hatırlatan kişinin niyeti sadece feth etme, hatırlatma olmalı, Kur’ân-ı kerîm okuma olmamalıdır. İmâm bir âyetten diğer bir âyete veya bir sûreden diğer bir sûreye atladığında cemaatten biri feth eder, hatırlatırsa namazı bozulur. Eğer imam feth edenin dediğini okursa, imamın namazı da bozulur. [Tergibü’s-salat]

Tavsiye Yazı –> Bir Üniversiteliye Cevap (Seyyid Abdülhakim Arvasi)

Tavsiye Yazı –> Niçin bir müctehide uymak lazım?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler