Sual: Namaz kılarken önümüze yılan gelse, bunu öldürebilir miyiz? Ölmemiz halinde namaza kaldığımız yerden devam edebilir miyiz?

Cevap: Namazda öldürülmesi mübah olan şeyler yedi tanedir: Yılan, akrep, kertenkele, pire, kene, bit, arı. Namazda bunlardan biri öldürülürse namaz bozulmaz.

(Salât-i Mes’ûdî) de diyor ki: Yılan ve akrebi namazda iken öldürmek mübahdır. Ancak bazı âlimler, “Namaz kılana kasd etmezse, zararı dokunmazsa öldürmek câiz değildir” dediler. Doğrusu şudur ki: Namaz kılana kasd etmezse bile öldürmek uygundur. Nitekim Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) “Namazda olsanız bile iki siyahı öldürünüz” buyurmuştur. İki siyahtan maksad yılan ve akreptir. Arab akrepleri daha ziyade siyah olurlar. Şems-ül eimme Serahsî (rahimehullah) diyor ki: İmâm-ı a’zam (rahimehullah) mescidde imam olup cemaatle namaz kılıyorlardı. Tavandan bir yılan aşağı indi. Cemaat namazı bozdular. İmâm-ı Ebû Hanîfe o yılana üç rükünde ayrı ayrı üç defa ayakkabı ile vurdu. Yılan hareketsiz kaldı. Selâm verince yılanı öldürdü. Yılanı tarttılar, 17 menn [15 kg.] geldi. Buradan anlaşıldı ki, kasd etmese de namaz kılanın, onu öldürmesi câizdir. Buradan, temiz olmak şartıyla, ayakkabı, çizme ile namaz kılmak daha iyidir, denilmiştir. Namaz kılan ayakkabısını önüne koyması sünnettir. Eğer bir ısırıcı, sokucu bir hayvan görürse ayağıyla veya çizme veya ayakkabı ile ona vurup öldürür. Bir kısım âlimler dediler ki, bir rükünde üç veya daha fazla vurursa namazı bozulur. Bu rivayet (Müttefak) dadır. (Hidâye) de diyor ki: Düz giden beyaz yılanı öldürmemelidir. Doğrusu şudur ki: Öldürme konusunda bütün yılanlar için hüküm aynıdır.

Tavsiye Yazı –> Yılan öldürmek caiz mi?

Tavsiye Yazı –> İslam dininin esasları nelerdir?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler