Sabırlı Olmanın Faziletleri Nelerdir?

Sual: Sabır nedir? Nasıl sabırlı olunur? Sabırlı olmanın faziletleri, üstünlükleri nelerdir? Cevap: İnsanın, beklenmedik olaylar veya içine düştüğü zorluklar, güçlükler sebebiyle istemediği şeylerin başına gelmesi hâlinde, bunlardan tedirgin olmaması, paniğe kapılmaması ve tahammül etmesine denir. Nefsin, sonu pişmanlık olan kötü isteklerini yapmamak da sabırdır. Sabır acı, meyvesi tatlıdır. Sıkıntılara, acılara, dert ve belâlara sabır gösteren,…

Semud Kavmi Nasıl Helak Oldu?

Sual: Semud kavmi kimlerdir? Nasıl helak olmuştur? Cevap: Kur’ân-ı kerîmde, îmân etmedikleri ve bunun netîcesinde helâk oldukları bildirilen kavimdir. Semûd, Nûh aleyhisselâmın oğlu Sâm’ın neslinden olup, berâberindekilerle Şam ile Hicâz arasındaki Hicr mevkiinde yaşamışlardır. Semûd kavmi, Kur’ân-ı kerîmde Eshâb-ül-Hicr şeklinde zikredilmiş olup, Âd kavminin devâmı olması ve onların yurtlarına yerleşmeleri sebebiyle de Âd-ı Sânî (İkinci Âd)…

Nasıl Takva Sahibi Olunur?

Sual: Takva nedir? Nasıl takva sahibi olunur? Cevap: Kötülüklerden sakınmak, Allahü teâlânın emirlerini yapıp yasaklarından kaçınmaktır Haramların ve şüpheli olanların hepsinden sakınmaktır. İnsanı, Allahü teâlâya kavuşturan, O’nun sevgisine ulaştıran güzel huylardan biri de takvâdır. Takvâ, Allahü teâlâdan korkup, yasak ettiği şeylerden elini çekmek, uzaklaşmaktır. İnsana dünyâda ve âhirette zarar veren her şey, kötü ahlâktan meydana gelmektedir.…

Teverruk Caiz Mi?

Sual: Teverruk nedir? Caiz midir? Cevap: Teverruk, bir malı vadeli alıp, bunu bir üçüncü şahsa peşin ucuza satmak demektir. Kredi ihtiyacı sebebiyle müracaat edilen bir usuldür. Bugün kredi ihtiyacı olan kimse, bankaya müracaat ediyor. Banka, herhangi (umumiyetle beynelmilel piyasada tedavül eden maden, buğday, petrol gibi) bir malı alıp, kredi talebinde bulunan kişiye vadeli satıyor, sonra…