Sual: Eshab-ı kirama uymak nasıl olur?

Cevap: Uymak, tâbi’ olmak, iki türlü olur: Biri, itikâtta, yanî îmânda, inanmakta uymaktır. İkincisi, yapılacak işlerde uymaktır. Eshâb-ı kirâma uymak, inanılacak şeylerde uymak demektir. Onlar gibi îmân etmek demektir. Eshâb-ı kirâm gibi îmân eden müslümânlara (Ehl-i sünnet) denir. (Ehl-i sünnet) demek, Eshâb-ı kirâmın yolunda giden hakîkî müslümânlar demektir. Eshâb-ı kirâmın yolu, Muhammed aleyhisselâmın yoludur. Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”, “Eshâbım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız, doğru yolu bulursunuz” hadîs-i şerîfinde, Eshâb-ı kirâma uymamızı emir buyuruyor. İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki; “Tarîkat-i Nakşibendiyye, Eshâb-ı kirâmın yoludur.”

Amelde, yanî yapılacak ve sakınılacak işlerin herbirinde Eshâb-ı kirâmın “radıyallahü teâlâ anhüm ecma’în” hepsine uymak lâzım değildir. Buna imkân da yokdur. Her işi Eshâb-ı kirâmın nasıl yaptıkları bilinemiyor.

Çok işler de, Eshâb-ı kirâm zamânında yoktu. Sonradan meydâna çıktılar. Ehl-i sünnetin reîsi, imâm-ı a’zam Ebû Hanîfe’dir “rahmetullahi aleyh”. Dört mezheb de, İmâm-ı a’zamın Eshâb-ı kirâmdan öğrenip söylediği gibi inanmaktadır. İmâm-ı a’zam, Eshâb-ı kirâmdan birkaçını gördü. Çok şeyleri bunlardan işitip öğrendi. Çok şeyleri de, hocaları vâsıtası ile öğrendi. İmâm-ı Şâfi’înin ve imâm-ı Mâlik’in, inanılacak bazı şeyleri değişik söylemeleri, İmâm-ı a’zamdan ayrılmak değildir. İmâm-ı a’zamdan işittiklerini öyle anlamışlar. Anladıkları gibi bildirmişlerdir. Sözlerinin aslı birdir. Anlatmaları farklıdır. Dördüne de inanırız. Dördünü de severiz.

Tavsiye Yazı –> Örnek Müslüman Nasıl Olur?

Tavsiye Yazı –> Bir Müslüman Niçin Günah İşler?

 

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler