Sual: Mervan bin Hakem sahabi midir? 

Cevap: Kendisine Ebu Bekr İbnü’l-Arabi gibi sahabi diyen de vardır, tâbiîn alimlerinden kabul eden vardır. Hicretin ikinci senesinde doğduğu, müslümanlardan kimin çocuğu olsa Resulullah’a getirip dua etmesi adet olduğundan Mekke’de dünyaya gelen Mervan’ı Resulullah kucağına almıştır. Babası Hakem bir el-Âs. Hazreti Osman’ın amcazadesi idi. Mekke’nin fethinde müslüman olmuş, ama daha İslamiyet kalbine tam yerleşmediği için Resulullah’ı taklit ettiğinden dolayı Taif’e sürülmüştür. Kimse babasından dolayı kınanamaz. Kınansa, sahabeden çoğunun kınanması lazım gelir. Mir’at-ı Kainat kitabında fakih, âlim, çok akıllı ve zeki olduğunu, Kur’an-ı kerimi güzel okuduğunu, salih bir Müslüman olduğu yazar. Hazreti Osman’ın damadı ve sır katibi idi. katiller halifeyi öldürmeye geldiğinde tek başına mücadele etmiş, ağır yaralanmıştı. Siyasi hareketleri tenkit edilmiş; hataları şişirilmiştir. 

Tavsiye yazı –> Bir Üniversiteliye Cevap (Seyyid Abdülhakim Arvasi)

T

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler