Mecusilerin İnanışı Nasıldır?

Sual: Mecusulik nedir? Mecusiler nasıl inanırlar? Cevap: Ateşe tapmak demektir. İran ve Hindistan halkından bir kısmının mensub olduğu bozuk inanışlardan biridir. Bu inancı kabul edenlere “Mecûsî”, râhiplerine de “Muz” denir. Hindistan ve civârında yaygın bulunan Brahmanların bir şûbesi olan Mecûsîler, ateşe, ineğe, timsaha taparlar. Bunlar M.Ö. yaklaşık 551 yıllarında Zerdüşt (Zarathoustra) denilen ve yaşayıp yaşamadığı…

Yezidiler Neye İnanırlar?

Sual: Yezidiler kimlerdir? Nelere inanırlar? Cevap: Seyyid Şerif-i Cürcani’nin (Tarifat) kitabında kısaca ve (Milel-nihal) kitabında geniş yazıldığı gibi, Hariciler 7 fırkadır. Bunlardan İbadıye fırkası Abdullah bin İbad adındaki kimsenin kurduğu fırkadır. Bu adam, hazret-i Ali, hazret-i Muaviye ile hakem yapmak sûreti ile uyuştuğu için, hazret-i Ali’den ayrıldı. Trablusgarb’a gitti. Orada İbadiye fırkasını kurdu. Bundan sonra,…

Dereziler (Dürziler) Kimlerdir?

Sual: Dereziler kimlerdir? Cevap: Düruz, yani Derezilere, yanlış olarak, Dürzü deniliyor. İbni Âbidin, 3. ciltte, mürtedleri anlatırken buyuruyor ki: “Dereziler, müslüman adı taşır. Namaz kılanları da vardır. Fakat, imanları bozuktur. Tenasüha inanırlar. Şaraba, alkollü içkilere ve zinaya helal diyorlar. (Ülûhiyet sıfatları) tanrılık insandan insana geçer diyorlar. Öldükten sonra dirilmeye, namaza, oruca, hacca inanmazlar. Bunların mânâları, dünyada…

Bahailerin İnanışları Nasıldır?

Sual: Bahailerin inanışları nasıldır? Cevap: İslamiyeti yıkmak için uğraşanlardan biri de, Bahailerdir. Bu dinsizlerin başı, Bahaullahtır. Elbab Ali Muhammed ismindeki bir acemin talebesi ve halifesi idi. Elbab, kendisine ayna derdi. Bu aynada Allah görünüyor derdi. Ölünce, Bahaullah bunların reisi olup bahailik ismini verdiği safsatalarını yaymaya başladı. Ölmeden önce, yerine, oğlu Abdülbaha Abbas’ı geçirdi. Abbas “Gasniyi…

Şamanizm Dini Nedir?

Sual: Şamanizm dini nedir? Şuan Asya’nın çeşitli bölgelerinde mensupları bulunan din neye inanır? Cevap: Nuh aleyhisselâmın III. oğlu Yafes, yüzlerce torunları ile Asya’nın ortalarına yerleşti. Orada çoğalarak, doğu Asya’ya ve o zaman mevcûd olan kara yolları ile Okyanus adalarına yayıldılar. Yafes öldükten nice yıllar sonra, insanlar azmaya, Nuh aleyhisselâmın ve Yafes’in dinini, nasihatlerini unutarak, hayvan…