Müezzin Kime Denir?

Sual: Müezzin kime denir? Müezzinin vazifeleri nelerdir? Cevap: Ezân okuyan, dâvet eden, çağıran, îlân eden kimseye müezzin denir. Arapça ezân kelimesinden türemiştir. Ezân, lügatte herkese bildirmek, haber vermek, îlân etmek, çağırmak mânâlarına geldiği gibi müezzin de, bildiren îlân eden, çağıran kimse mânâlarına gelir. Dînî bir terim olarak, namaz vakitlerinin girdiğini ve namazın başladığını bildirmek için…

Felsefe İnsanı Hakikate Götürür mü?

Sual: Felsefe nedir? Nasıl ortaya çıkmıştır? İnsan, felsefe ile hakikate ulaşabilir mi? Cevap: Yunanca “philos” (sevgi) ve “sofia” (hikmet) kelimelerinden meydana gelmiş bir terimdir. “Philosophie” kelime mânası îtibâriyle “hikmet sevgisi” demektir. Madde-hayat-yaratılış-kâinât-ruh-ölüm-ölüm sonrası gibi konularda insan gayretinin akla dayanarak ortaya  koyduğu düşünce ve görüşlerin tamâmına “felsefe” denir. Felsefeden maksadın, “herşeyin aslını aramak” olduğu kabul edilir.…