Sual: Namazı bozmayı mübah kılan sebepler nelerdir?

Cevap: Her namazı bozmayı mübah kılan sebepler şunlardır;

1) Yılanı öldürmek için,

2) Kaçan hayvanı yakalamak için,

3) Sürüyü kurttan kurtarmak için,

4) Taşan tencereyi ateşten ayırmak için,

5) Kıymeti bir dirhem gümüşten az olmayan, kendinin veya başkasının malını zayi olmaktan korumak için,

6) Abdest ve yel sıkıştırmasından kurtulmak için,

7) Vaktin veya cemaatin kaçmasından korku olmadığı zaman, başka mezhepte namazı bozan bir şeyden kurtulmak için. Mesela, dirhemden az necaseti temizlemek için ve yabancı kadına dokunmuş olduğunu hatırlayınca, abdest almak için, namazı bozmak câiz olur.

 

Sual: Namazı bozmanın farz olduğu durumlar nelerdir?

Cevap: Her namazı bozmak farz (lazım olan) sebepler 2’dir;

1) İmdad diye bağıran bir kimseyi kurtarmak için, kuyuya düşecek amayı, yanacak, boğulacak kimseyi kurtarmak, yangını söndürmek için.

2) Ana, baba, dede, nine çağırınca, farz namazı bozmak vâcib olmaz, câiz olur ise de, ihtiyaç yok ise, bozmamalıdır. Nâfile [sünnetler dahi] ise, bozulur. Bunlar, imdad isterse, farzları da bozmak lazım olur. Namaz kıldığını bilerek çağırıyorlarsa, nâfileyi de bozmayabilir, bilmeyerek çağırdılarsa, bozması lâzımdır.

 

Sual: Fıkıh kitaplarında namazı bozmayı mübah kılan sebepler anlatılırken “Taşan tencereyi ateşten ayırmak için namazı bozmak mübah olur” buyuruluyor. Tenceredeki yemeğin kendine veya başkasına ait olması arasında hüküm bakımından bir fark var mı?

Cevap: Kendinin ve başkasının tenceresi müsavidir. (İbni Abidin)

 

Sual: Başı darda olan bir kimse, gelip namaz kılandan yardım isterse, o namazı bozmak vâcib mi olur?

Cevap: Vâcibdir. (İbni Abidin)

 

Sual: Fıkıh kitaplarında namazı bozmayı mubah kılan sebepler anlatılırken buyuruluyor ki: “Kendisinin veya başkasının malını zâyi (yok) olmaktan korumak için namazı bozmak mübah olur”. Bu ifadedeki malın kıymeti ne olmalıdır ki namazı bozmak için özür olsun?

Cevap: Bir dirhem gümüş (3,36 gr) kıymetinde olmalıdır. Bazı âlimlere göre kıymeti mühim değildir. (İbni Abidin)

 

Tavsiye Yazı —> Namazı bozanlara dair sualler

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler