Sual: Teyemmümün farzı kaçtır ve nelerdir?

Cevap: Teyemmümün farzı üçtür:

1) Cenâbetten temizlenmek için veya abdestsizlikten temizlenmek için niyet etmektir. Abdestsiz bir kimse, talebesine göstermek için teyemmüm ederse, bununla namaz kılamaz.

Teyemmüm ile namaz kılabilmek için, yalnız teyemmüme niyet etmek yetişmez. İbadet olan başka bir şeyi, mesela, cenaze namazı kılmak için, secde-i tilâvet yapmak için veya abdest için veya gusül için teyemmüm etmeye niyet lâzımdır.

Teyemmüme niyet ederken, abdest ile guslü ayırmaya lüzum yoktur. Abdest için niyet etmekle, Cenâbetten de temiz olur. Cenâbetten temizlenmeye niyet edilen teyemmüm ile namaz kılınabilir. Abdest için ikinci teyemmüme lüzum yoktur.

2) Menahic kitabında diyor ki “Şâfiî ve Hanbeli mezheplerinde, teyemmüm yalnız toprakla yapılır. Hanefi ve Maliki mezheblerinde iki kolu dirseklerinden yukarı sıvalı olarak, iki elin parmakları açık olarak avuç içlerini temiz toprağa, taşa, toprak veya kireç sıvalı duvara sürüp ve ileriye, geriye oynatıp, avuç içlerini en az üç parmak miktarı değmek üzere, iki avucun içleri ile yüzünü bir kere meshetmek, yani sığamak.”

[Yüzü tam meshedebilmek için, avuçlar açık ve 4 parmak birbirlerine yapışık ve 2 elin ikişer uzun parmaklarının uçları birbirlerine değmiş olarak, avuç içleri saç kesimine konup, çeneye doğru yavaşça indirilir. Parmaklar yatay vaziyette alnı, göz kapaklarını, burnun iki yanını ve dudakların üzerlerini ve çenenin yüz kısmını iyice sığamalıdır. Bu esnada avuç içleri de yanakları sığar].

3) İki avucu tekrar toprağa sürüp, birbirine çarparak, tozu toprağı silkeledikten sonra, önce sol elin dört parmağı içi ile sağ kolun alt yüzünü, parmak ucundan dirseğe doğru sığayıp sonra, sağ kolun iç yüzünü, sol avuç içi ile dirsekten avuca kadar sığamaktır. Bu esnada sol baş parmak içi sağ baş parmak dışını sığar. Bir rivayette, yüzüğü çıkarmak ve parmakların yanlarını diğer elin parmaklarının içleri ile meshetmek lazım değildir. Geniş yüzük hareket ettirilir. Sonra, yine böyle sağ el ile sol kol sığanır. El ayasını toprağa sürmek lâzımdır. Toprağın, tozun elde kalması lazım değildir. Avuç içleri yüzünün ve kollarının iğne ucu kadar yerine değmezse, teyemmüm sahih olmaz.

Abdest ve gusül için teyemmüm aynıdır.

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler