Sual: Hayızlı kadın tavaf yapabilir mi? Hoca tavaf yapın, bir davar kesin, hallolur dedi.

Cevap: Arafat ve Müzdelife’de hayızlı veya cünüp olmanın mahzuru yoktur. Ama tavafta vâcibdir. Cünüp veya hayızlı olarak tavaf yaparsa, haram işlemiş olur; ama tavaf sahihtir, kendisinden düşer. Hayızlı kadın hayzın bitmesini bekler; sonra tavafını yapar. Hayızlı olarak tavaf ederse, hem günaha girmiş olur; hem de cinayet işlemiş olur ki, ziyaret tavafı ise bedene (sığır veya deve), veda tavafı ise şat (koyun veya keçi) kesmesi gerekir. Eğer sonradan temiz olarak tavafı iade ederse, ceza kendisinden düşer, tövbe kâfi gelir. (İbn Âbidîn, Hac bahsi.) Hacca gidecek kadınların ya ilaçla hayzını geciktirmesi; ya da bayramdan itibaren 11 gün daha orada kalacak şekilde seyahat programı yapması gerekir. Çünki hayzın azamîsi Hanefî mezhebinde 10 gündür. Böylece 11. gün farz olan ziyaret tavafını yapıp memleketine dönebilir.

 

Sual: Hanımlar âdetli iken Kâbe’yi tavaf edemez; ama Kâbe’yi çevreleyen mescidde durabilir mi? Kâbe’ye bakabilir mi?

Cevap: Âdetli (hayızlı) kadın namaz kılamaz. Oruç tutamaz, Kur’an-ı kerim okuyamaz, tavaf yapamaz, hiçbir mescide giremez. Mescid-i Haram’a da giremez. Uzaktan (revakların dışından) Kâbe’yi seyredebilir.

 

Sual: Haccda farz olan tavafı yaparken hayız olan bir kadın tavafını nasıl tamamlar?

Cevap: Hayızlı kadının tavaf yapması haramdır. Bayramdan itibaren en az 10 gün kalacak şekilde ayarlamalıdır. Çünki hayzın azami mikdarı bu kadardır. Hayzı bitince tavafını yapar ve sonra memleketine döner.

 

 

Sual: Vefat iddeti bekleyen kadın, umreye gidebilir mi?

Cevap: Kocası ölüp 4 ay 10 gün vefat iddeti bekleyen kadın, süslenemez; zaruret olmadıkça evden dışarı çıkamaz. Hanefîde gündüzleri bir maslahat için çıkmasına izin verilmiştir. Akşam, sohbet için komşusuna gidebilir. Ama geceyi evinde geçirecektir (İbni Abidin). Diğer üç mezhebde gündüz ancak, mecburiyet olunca dışarı çıkabilir. Bu mecburiyet, afet, evin yıkılması, ağır hastalık, düşman korkusu, ev sahibinin evden çıkarması gibi hallerdir.  Bu sebeple vefat iddeti bekleyen kadın, umreye ve hacca gidemez (Minhac, el-Muğni).

 

Tavsiye Yazı —> Hayz ve Nifasa dair sualler

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler