Sual: Uteybe bin Ebu Leheb nasıl öldü?

Cevap: Şevahidü’n-Nübüvve’de diyor ki;

Resûlullahın “sallallâhü aleyhi ve sellem” hanımı hazret-i Hadice “radıyallâhu anha” hayatta iken, kızlarından Zeyneb’i “radıyallâhu anha” kız kardeşinin oğlu Ebul As’a vermişti. Resûlullah “sallallâhü aleyhi ve sellem” kızlarından Rukaye’yi veya Ümmü Gülsüm’ü de Uteybe bin Ebû Leheb’e nişanlamıştı. Resûlullah “aleyhisselâm” ile Kureyşliler arasında düşmanlık büyüyünce, müşrikler damadlara Onun kızlarını almakla yükünü hafifletiyorsunuz. Kızlarını boşayın ki zahmete düşsün. Kureyşin kızlarından hangisini isterseniz size verelim, dediler. Damadlarından Ebul As, ben hanımımdan ayrılmam ve Kureyş kadınlarından hiçbirini ona denk tutmam, dedi. Resûlullah “sallallâhü aleyhi ve sellem” onu methetti. Uteybe, bana Said bin Ebil-As’ın kızını verirseniz nişanı bozarım, dedi. Said bin Ebil-As’ın kızını ona verdiler. O bedbaht, henüz Resûlullahın “sallallâhü aleyhi ve sellem” kızıyla evlenmemişti. Resûlullah kızı ile otururken, huzuruna gelip, sana iman etmiyorum ve kızından ayrıldım diyerek, Resûlullaha “sallallâhü aleyhi ve sellem” doğru tükürdü. Kötü sözler söyledi ve gitti. Resûlullah “sallallâhü aleyhi ve sellem” Allahım, köpeklerinden birini ona musallat et, diye duâ etti. Ebû Talib de orada idi. Uteybe’ye, ey kardeşimin oğlu, bu duadan hangi hile ile kurtulabilirsin, dedi. Bazıları da Ebû Talib’in üzüldüğünü, Resûlullaha, ey kardeşimin oğlu bu duadan sana ne menfaat var dediğini rivayet etmişlerdir. Uteybe bu duâyı babasına söyleyince, babası üzüldü. Bu hadiseden sonra ticaret için kervanla Şam’a gitti. Yolda bir yerde konaklamışlardı. Orada bir rahib onlara; burada yırtıcı hayvan çoktur, dedi. Bunun üzerine Uteybe yol arkadaşlarına bana yardımcı olun. Muhammed’in duâsından dolayı emin değilim, dedi. Bütün yükleri yığdılar. Uteybe’yi yüklerin en üstüne yatırdılar. Kendileri de etrafını çevirip yattılar. Gece yarısı bir aslan geldi. Oradakilerin her birini tek tek kokladı. Sonra yüklerin üstüne sıçradı. Pençesiyle Uteybe’nin karnını yardı ve canını Cehenneme yolladı. Hassan bin Sâbit “radıyallâhu anh” bu hadiseyi bir kasidesinde anlatmıştır.

Tavsiye Yazı –> Sahte şeyhleri nasıl anlarız?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler