Sual: Birisi Kur’ân-ı Kerîm’i yıllarca incelemiş, 65’ten fazla yerde (Salât) kelimesini görmüş. Salât duâ demek olduğu için, gece gündüz her zaman salât yapılır demiş. Buna ne cevap vermelidir?

Cevap: Namaz demek olan salât kelimesi ile duâ kelimesini karıştırmış. Dürr-i Yekta Şerhi isimli Türkçe ilmihal kitabının 38. sayfasında diyor ki (Son zamanlarda, bazı zındıklar, tekke şeyhi olduklarını söyleyerek, gençleri aldatıyorlar. Küfre sebep olan itikatları, İslamiyet olarak ileri sürüyorlar. Âyet-i kerimelerde ve hadis-i şeriflerde yazılı olan (Salât) kelimesi, böyle yatıp kalkmak demek değildir. Zikir ve Murakabe demektir. Yani, Allahın ismini söylemek ve oturup, gözlerini kapayıp, Allahın varlığını, büyüklüğünü düşünmektir, diyorlar. Halbuki zikir Allahü teâlâyı kalp ile hatırlamak olup çok zordur. Namaz kılmak, zikir yapmayı kolaylaştırır. Murakabe, Allahü teâlânın her an insanı görmekte ve bilmekte olduğunu düşünmektir. Bu da, namaz kılmak ile hâsıl olur. Zındık, namaz ile hâsıl olacak şeyleri ileri sürerek, namazı inkar etmektedir. Namazı inkar eden kâfir olur. İnanıp, tembellikle kılmayan fasık olur. Kılmaya başlayıncıya kadar hapsolunur. Her müslümanın 5 vakit namazın farzlarını, vâciplerini, müfsitlerini her şeyden evvel öğrenmeleri lazımdır. Özürsüz kılmadığı namazları hemen kaza etmek de farzdır. Kaza kılmayı geciktirmek de, namazı vaktinde kılmamaktan daha büyük günahtır. 7 yaşındaki çocuğa namazları yanında kıldırarak öğretmek, 10 yaşında kılmaz ise, eli ile 3 kere hafif vurarak kıldırmak lazımdır).

Duâ her zaman yapılır. 5 vakit namaz vakitleri ise, bellidir. Miraç gecesini anlatan Buhari hadisinde uzun bildirilmiştir. 5 vakit namazı emreden hadis-i şerifler pek çoktur. Sevgili Peygamberimiz, en sıkıntılı zamanlarında, muharebelerde, 5 vakit namazı kılar ve kılmak için herkese emrederdi. Ölüm hastalığında bile emekleyerek camiye gelip, hazret-i Ebû Bekir’i “radıyallahü teâlâ anh” imam yaptı. Hazret-i Ebû Bekir’in arkasında namaz kıldı.

Kur’ân-ı Kerîm ve hadis-i şerifler, duanın gizli de, açık da yapılabileceğini bildiriyorlar. Fakat, 5 vakit namazın camilerde cemaat ile kılınması emredildi. İslam düşmanları, duaların gizli yapılmasını bildiren âyet-i kerimeleri yazarak camilerde cemaat ile namaz kılınmasını yok etmek istiyorlar. Biz yalnız Kur’ân-ı Kerîme uyarız dedikleri hâlde, İncilden, Tevrattan da, namaz kılınmaması için vesika çıkarıyorlar. Bugün yeryüzünde bulunan uydurma İncillerdeki yazıları ileri sürerek, 5 vakit namazı ortadan kaldırmaya, yelteniyorlar. Farz namazları kılarken, riya, gösteriş tehlikesi olsa da, yine farzları camide kılmak lazımdır. Camiler namaz kılmak için yapıldı. Müslümanlar, yeni türeyen sapıkların, din düşmanlarının uydurma kitaplarına aldanmazlar. Halis müslüman olan babalarından, dedelerinden öğrendikleri gibi doğru ibadet ederler. Kâfirler, sapıklar, babalarından gördükleri bozuk yolda gider. Allahü teâlâ, Kur’ân-ı Kerîmde böyle kâfirleri kötülüyor. Müslümanlara da, bilmediklerinizi bilenlerden sorup öğreniniz, diye emrediyor.

Tavsiye Yazı –> Papazların Cevap Veremediği Sorular Neler?

Tavsiye Yazı –> Kötü Ahlak ve İlaçları

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler