Sual: Kur’an-ı Kerimi dinlemek sünnet midir?

Cevap: Bu mevzu hakkında Şir’atü’l-İslam şerhinde diyor ki;

Ara sıra başkasının okuduğu Kur’ân-ı kerîmi dinlemek de sünnettir. Resûlullah (sallâllahü aleyhi ve sellem) çok kere başkasının okuduğu Kur’ân-ı kerîmi dinlerdi. Mesâbîh’de zikr olundu: Resûlullah (sallâllahü aleyhi ve sellem) minberde iken Abdullah ibni Mes’ud (radıyallahü anh)’a «Bana Kur’andan oku!» buyurdu. Abdullah ibni Mes’ûd, yâ Resûlâllah Kur’ân-ı kerîm size indirildi. Size mi okuyayım? dedi. Resûlullah: «Kur’ân-ı kerîmi başkasından dinlemeği severim» buyurdu. Ömer bin Hattâb (radıyallahü anh), Ebû Mûsel Eş’arîye, bize Rabbimizi hatırlat derdi. O da okurdu, hattâ namaz vaktinin ortasına yaklaşılırdı. Yâ Emîrel-mü’minîn! Namaz, namaz! dediklerinde biz namazdayız buyururdu. Resûlullah (sallâllahü aleyhi ve sellem): «Bana Allahü teâlâ’nın Kitâbından bir âyet dinleten kimse için o âyet, Kıyâmet günü için bir nûr olur» buyurdu. Resûl-i Ekrem, Ebû Mûsâ’nın (radıyallahü anh) okuduğu Kur’ân-ı kerîmi dinledi. «Buna âl-i Davud’un güzel seslerinden bir ses verilmiştir» buyurdu. Ebû Mûsâ, yâ Resûlâllah! Senin dinlediğini bilseydim, okumamı daha da süsler, güzelleştirirdim dedi.

Kur’ân-ı kerîme ta’zîm etmek de sünnettendir. Bunun için okuduktan sonra birşey istememelidir. Rivâyet olundu ki: İmrân bin Hasîn (radıyallahü anh) Kâs’a uğradı. Kur’ân-ı kerîm okuyordu. Sonra dinleyenlerden bir şey istediğini görünce musîbete uğramış gibi kalbi daraldı. (İnnâ lillâh…) dedi. Sonra dedi ki: Resûlullah’dan işittim: «Kur’ân-ı kerîm okuyan kimse Allahü teâlâ’dan rızâsını ve Cenneti istesin. Dünyâdan birşey istemesin. Çünki bâzı kavimler gelecek, Kur’ân-ı kerîm okuyacaklar ve onunla insanlardan birşeyler istiyeceklerdir» buyurdu. (Şerh-i Mesâbîh).

 

Sual: CD’den Kur’an-ı kerim dinlemekle sevap kazanılır mı?
Cevap: İbâdet sevabı değil ise de, hayırlı bir işle meşguliyeti itibariyle sevap kazanılır. Kur’an-ı kerimi ve zikirleri bizzat bir insanın yapması gerekir. bu yapan kişi ve onu hakiki sesiyle dinleyen kimse sevab kazanır.

 

Sual: Yatsıdan sonra âmenerresulü okunurken kendimiz duyacak şekilde tesbihat yapılır mı?
Cevap: Kur’an-ı kerim okunurken dinlemek farz-ı kifâyedir. Başka dinleyen varsa, dinlemeyip tesbihle meşgul olmak da câiz ise de, dinlemek evlâdır ve farz sevabı hâsıl eder.

 

Sual: Radyo ve CD’de okunan ezan ve Kur’an-ı kerimi dinlemek ve hürmet lâzım mıdır?
Cevap: Kur’an-ı kerim okunduğu zaman dinlemek farz-ı kifâye; ezana icabet ise sünnettir. Ancak radyo, CD gibi mekanik seslerden gelen ezan ve kıraati dinlemek farz veya sünnet mükellefiyeti yüklemediği halde, benzeri olduğu için hürmet lâzımdır.

Tavsiye Yazı –> Bir Üniversiteliye Cevap (Seyyid Abdülhakim Arvasi)

Tavsiye Yazı –> Örnek Müslüman Nasıl Olur?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler