Sual: Kur’an-ı Kerim’i abdestsiz tutmak veya abdestsiz ezbere okumak caiz midir?

Cevap: Kur’ân-ı kerîm okuyanın hadesden tâhir, temizlenmiş olması lâzımdır. Yanî abdestli veyâ su yok ise teyemmümlü olmalıdır. Vâkıa sûresindeki âyet-i kerîmede: «Çok çok temiz olmadıkça Kur’ân-ı kerîmi tutmayınız» buyuruldu [Vakia 79]. Abdest veya teyemmümden biri ile temizlenerek Kur’ân-ı kerîmi ezbere okumalıdır. Bizâziyye’de abdestsizin ezbere okuması mekrûh olmaz denildi.

Kunye’de abdestsizin Kur’ân-ı kerîmin sahîfelerini kalem veya bıçak ile çevirerek okuması câizdir denildi. Tuhfe’de, yazılı yerlere dokunmak mekruh; beyaz, yazılı olmayan yerlere dokunmak mekruh değildir denildi. Teşrih, Hazâne ve başka kitaplarda da böyledir. Ancak bilinmelidir ki, cünübün Mıshaf’a dokunması haramdır. Levha veyâ kâğıda yazılı âyet-i kerîmeleri cünübün tutması ve taşıması harâmdır. Abdestsiz çocuğun Mıshafı tutmasının zararı yoktur. Çünki, abdest almalarını emretmekte onlara zorluk vardır; dolayısıyla Kur’ân-ı kerîmi ezberleme işine engel olunur. Bizâziyye ve Dürer’de bildirildiği gibi, Ebû Hanîfe’ye (rahmetullahi aleyh) göre, abdestsiz kimsenin hadîs ve fıkıh kitaplarını tutması mekrûh değildir. (Şir’atü’l-İslam Şerhi)

 

Sual: Elifba’nın abdestsiz tutulması câiz midir?
Cevap: Tutulabilir. Zira Mushaf hükmünde değildir. Yalnızca mushafı veya içinde ayet-i kerimelerin fazla olduğu cüz ve tefsir gibi kitapları abdestsiz tutmak câiz değildir. Torba içinde veya bitişik olmayan havlu gibi bir şeyle tutmak câizdir.

 

Sual: Bülûğ çağına gelmemiş çocuk, öğrenmek maksadıyla abdestsiz olarak mushafa dokunabilir mi?

Cevap: Bulûğa ermemiş çocukların, külfet olmaması için, abdestsiz mushafı tutması câiz görülmüştür.

Sual: Bir kitapta hem Kur’an-ı kerim metni, hem de tefsir olsa, abdestsiz tutulabilir mi?
Cevap: Abdestsiz tutulamaz.

Sual: Bir kitapta ara ara âyet bulunsa, bu kitabı okumak için abdest almak gerekir mi?
Cevap: Mushaf veya tefsir değilse, okumak ve tutmak için abdest gerekmez. Ancak orjinal yazılmış ise âyetlerin kendisine dokunmamalı.

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler