Mektubat’ın Önemi Nedir?

Sual: Pek çok hoca sohbetlerinde Mektubat-ı Rabbani isimli eserden mektuplar okuyor ve Mektubat’ın çok mühim olduğunu söylüyor. Mektubat’ı bu kadar mühim yapan nedir? Cevap: Mektubat kitabı, kelâm ve fıkıh bilgilerini, tasavvufun ma’rifetlerini açıklayan uçsuz bir derya gibi eşsiz bir eserdir. Bir dönem Hindistan’da ve pekçok İslam beldelerinde bidatler korkunç derecede yayılmıştı. Allahü teala, İmâm-ı Rabbânî…

Kuran-ı Kerime Abdestsiz Dokunmak Caiz mi?

Sual: Kur’an-ı Kerim’i abdestsiz tutmak veya abdestsiz ezbere okumak caiz midir? Cevap: Kur’ân-ı kerîm okuyanın hadesden tâhir, temizlenmiş olması lâzımdır. Yanî abdestli veyâ su yok ise teyemmümlü olmalıdır. Vâkıa sûresindeki âyet-i kerîmede: «Çok çok temiz olmadıkça Kur’ân-ı kerîmi tutmayınız» buyuruldu [Vakia 79]. Abdest veya teyemmümden biri ile temizlenerek Kur’ân-ı kerîmi ezbere okumalıdır. Bizâziyye’de abdestsizin ezbere…