Sual: Dua ederken, Kur’an-ı kerimde veya hadis-i şeriflerde geçen bir duayı ufak bir değişiklik yaparak okumamın bir mahzuru var mıdır?

Cevap: Duâ niyeti ile Kurân-ı Kerîm hiç değiştirilebilir mi? Âlimlerimiz buyuruyor ki duâ kelimeleri tevkifidir. Yani değiştirilmesi câiz değildir. Hatta bir gün, Resûl “aleyhisselâm”, Ashâb-ı kirâmdan Bera bin Azib “radıyallâhu anhüm ecma’în” hazretlerine bir duâ öğretti. Bera “radıyallâhu anh”, duâyı tekrar ederken, (Nebiyike) yerine, (Resûlike) okuyunca, Resûlullah, “Hayır, Resûlike deme, Nebiyike diyerek oku!” buyurdu. Böylece, değiştirilmesini reddetti. Herhangi bir duâyı değiştirmek câiz olmayınca, Kurân-ı Kerîmi değiştirmek hiç câiz olur mu?

Hadika kitabında dil afetlerini anlatırken buyuruyor ki “Kurân-ı Kerîmdeki duâları okurken değiştirmek, Kurân-ı Kerîmi kasden değiştirmek olur”. (Kitab-üt-tibyan fi adab-i hamelet-il-Kuran)da, “Âlimlerimiz söz birliği ile bildiriyor ki Kurân-ı Kerîmde bulunmayan bir harfi ekleyen veya bir harfini değiştiren kâfir olur” buyurulmaktadır. (Haziynet-ül-esrar)da da böyle yazılıdır.

Âyet-i kerime, duâ niyeti ile okunurken de, değiştirilmez.

Tecnis gibi bazı fıkıh kitaplarında “Sübhane rabbike” ayet-i kerimesinin “Sübhane rabbina” olarak okunması tavsiye edilmiştir. Müslümanlar, bu meselede Tecnis’e, Behcetü’l-fetava’ya, Mecmaul-adab kitabına ve bunlardan alınan yazılara ve sözlere değil, hadis-i şeriflere ve fıkıh kitaplarına ve şeyhulİslam Remli hazretlerinin fetvasına ve takvâ ehli Sufiye-i aliyye büyüklerinin sözlerine uymalıdır. Fıkıh kitaplarını fetvalara tercih etmek usuldendir. (Tecnis)e uymayı gerektiren hiçbir şeri lüzum da yoktur. Bu hususta aşağıda linkteki yazıyı okuyabilirsiniz.

Tavsiye Yazı –> “Sübhane Rabbike” mi “Sübhane Rabbina” mı?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler