Sual: Meşhur incilin sahibi Barnabas kimdir?

Cevap: Pakistan’da çıkan (Müslimmerks) mecmuası 1393 [m. 1973] tarihli nüshasında diyor ki: (Joseph Barnabas, Kıbrıs’ta doğdu. Yahudi idi. Îsâ aleyhisselâma îman etti. Ashâbından oldu. Fakat 12Havarisinden olup olmadığı belli değildir. Îsâ aleyhisselâma inandığı ve çok sevdiği için, Havariler, ona (Barnabas) ismini verdiler. Fransızlar (Saint Barnâbe) diyorlar. 11 Haziranda yortusunu yapıyorlar. Yunan felsefesine saplanmış olan Bolüs, buna yanaştı. Yıkıcı fikirlerini aşılamak için, kendisi ile senelerce arkadaşlık yaptı. Avlıyamayacağını anlayınca, düşmanlığını açığa vurdu. İkisinin taraftarları çoğalarak İseviler 2’ye ayrıldı. Polcüler Avrupa krallarını elde edip kuvvetlendiler. Barnabacıların ise sayıları arttı. Bunlardan Antakya piskoposu Lucian, teslise inanmadığı için 312 de öldürüldü. Bunun talebesi, Libyalı Ariusa, İskenderiye piskoposu Peter tarafından kilisede vazife verildi. Sonra aforoz edildi. Çünkü, bu da, Barnabas gibi, Îsâ insandır. Ona tapılmaz diyordu. Büyük Kostantin’in zevcesi Polcü, kızkardeşi Kostantinia ise Ariuscu olmuştu. İskenderiye’nin yeni piskoposu Aleksander ile Arius’un düşmanlığı, Kostantin’in milletini ikiye bölüyordu. İznik toplantısında Arius’un aforoz edilmesine ve Barnabas İncilinin yok edilmesine ve bu İncili okuyanların öldürülmelerine karar verildi. Ariuscular yok edilmeye başlandı. Kostantin pişman olup Arius’u İstanbul’a davet etti ise de, gelirken öldürüldü. F.P. Sozzini 1562 de bir kitap yazarak teslisi reddetti. 1578 de Transilvanya’da Kalusenberg’e gitti. Buranın hükümdarı Ariuscu idi. Buranın piskoposu Francis David de [1510-1579] teslise karşı idi.

Barnabas’ın yazdığı İncil, miladın 325. senesine kadar İskenderiye kiliselerinde okunuyordu. 383 senesinde Papa bu İncilden bir nüsha elde ederek hususi kütüphanesine koydu. Papa V. Sixtus, (1585-1590) arasındaki papalık zamanında, arkadaşı F.O. Marino’ya bunu ibraniceden italyancaya tercüme ettirdi. Prusya kralının müşaviri J.F. Gramer, bunu bulup 1713 de, Osmanlılarla yaptığı müharebeleri ile meşhur olan, kitap meraklısı prens Eugene hediye etti. Prens 1149 [m. 1736] da öldükten 2 sene sonra, kütüphanesi Viyana (Hofbibliyothek) kütüphanesine katıldı. Bu el yazma İncil, Viyana imparatorluk kütüphanesinde, hala durmaktadır. Aynı senelerde, Madritte bir italyanca nüsha daha bulundu ise de, kilise baskısı ile yok edildi. Viyana’daki İncil, 1325 [m. 1907] de Oxfort’ta, Ragg ve hanımı tarafından ingilizceye tercüme edildi. Bu tercümenin birçok nüshaları da, ingilizler tarafından yok edildi. Bu nüshadan foto-ofset yolu ile 1973 de Pakistan’da 2.000 nüsha basılmıştır. 250 sayfadır. S. Ali Yusuf, P. O. Box 2120, Karachi -18- den isteyenlere gönderilmektedir.)

Tavsiye Yazı –> Barnabas İncili Gerçek mi?

Tavsiye Yazı –> Papazların cevap veremediği sorular nelerdir?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler