Neleri Bilmekle Mesulüz? Neleri Değiliz?

Sual: Bazen insanın aklına çok farklı sorular gelebiliyor? Böyle durumlarda böyle sorulara çokça kafa mı yormalıdır yoksa asıl bilmemiz emredilen hususlara mı yoğunlaşmalıdır? Neleri bilmekle mesulüz, neleri bilmekle mesul değiliz? Cevap: Dürrü’l-muhtar’ın Tahtavi ve İbni Âbidin haşiyelerinde, son cildin sonunda diyor ki “İnsanın, bilmesi lazım olmayan şeyleri münakaşa etmek mekruhtur. Öğrenmesi emredilmemiş olan şeyleri sormak…

Nasıl Dua Edelim?

Sual: Duayı nasıl yaparsak duamız kabul olur? Cevap: Kadızade, (Feraid) kitabında, (Esmaül-hüsna)yı anlatırken diyor ki duâ ibâdet demektir. Bunun için namaza duâ denilir. İslamiyette duâ, Allahü teâlâya yalvararak muradını istemektir. Allahü teâlâ, duâ eden müslümanı çok sever. Duâ etmeyene gazap eder. Duâ müminin silahıdır. Dinin temel direklerinden biridir. Yerleri, gökleri aydınlatan nurdur. Duâ, gelmiş olan…

Nehcül Belaga Kitabı Muteber midir?

Sual: Nehcul Belaga kitabını kim yazmıştır? Bu kitap muteber midir? Cevap: Nehcü’l-belaga kitabını Radi isminde bir şiî yazmış olduğunu İslam âlimleri söz birliği ile bildirdiler. Hindistan âlimlerinden AbdülAziz-i Dehlevî “rahmetullahi teâlâ aleyh”, (Tuhfe-i isna aşeriye) adındaki büyük kitabında, bu kitabı yazan Radi’nin yahudi olduğunu uzun yazmaktadır. Hindistan’da Rampur şehrinde, İmtiyaz Ali Arşi isminde bir şiî…

Aklî İlimlere Bakışımız Nasıl Olmalı?

Sual: Bir müslümanın akli ilimlere bakışı nasıl olmalı? Bazı sözde fen adamları İslamiyet fen ilimlerine uymaz diyerek İslamiyete saldırıyorlar. Muteber kitaplarda bu mevzu anlatılıyor mu? Cevap: “İslâm dîninin ilme ve fenne verdiği ehemmiyyeti bilmeyen câhil fen taklîdcileri, islâmiyyeti baltalamak, Kur’ân-ı kerîme saldırmak için, fizik, şimik, biyolojik ve astronomik olaylardan, çürük düşünceler, bozuk fikirler çıkarıyor. Bu…

Yabancı Dil Öğrenmek Lazım mı?

Sual: Bir müslüman için yabancı dil öğrenmek lazım mıdır? Cevap: Batının ilim, fen, teknik ve her sâhadaki fennî gelişmelerini almak elbette lâzımdır. Zâten islâmiyyet bunu emreder. Yabancı dil öğrenmenin lâzım olduğunu hadîs-i şerîfler haber vermektedir. Bir hadîs-i şerîfte, “Bir kavmin dilini öğrenen, onların zararlarından korunmuş olur” buyurulmakdadır. Zeyd bin Sâbit “radıyallahü anh” diyor ki, “Resûlullah…

Babanzade Ahmed Naim Efendi Kimdir?

Sual: Babanzade Ahmed Naim Efendi kimdir? Cevap: Mustafa Zihni paşanın oğludur. Babanzade adı ile meşhurdur. 1290 [m. 1872] da tevellüd, 14 Ağustos 1352 [m. 1934] de kalp sektesinden vefât etti. Edirnekapıdadır. Galatasaray Lisesinde ve mülkiye mektebinde okudu. Orta boylu, sakallı idi. Galatasaray’da ders verdi. Felsefe üzerinde fransızcadan tercümeler yaptı. 1346 [m. 1928] da (Buhârî hülâsası)nı…

Cin Var mıdır? Cinlere İnanmamak Küfür müdür?

Sual: Cin var mıdır? Bazı insanlar görmediğimiz şeye inanmayız diyorlar, bu küfür müdür? Cevap: Melekler gibi Cinnin de varlığına inanmayan kâfir olur. Eski felsefecilerden bir kısmı, Kaderiye [yani mutezile] fırkasının çoğu ve zındıklar, Cin ve şeytanlara inanmadı. Cin, zeki dahi insan demektir. Şeytanlar da, kötü kimseler demektir dediler. Din kitaplarını okumayan ve İslam âlimlerinin sözlerini…

Barnabas Kimdir?

Sual: Meşhur incilin sahibi Barnabas kimdir? Cevap: Pakistan’da çıkan (Müslimmerks) mecmuası 1393 [m. 1973] tarihli nüshasında diyor ki: (Joseph Barnabas, Kıbrıs’ta doğdu. Yahudi idi. Îsâ aleyhisselâma îman etti. Ashâbından oldu. Fakat 12Havarisinden olup olmadığı belli değildir. Îsâ aleyhisselâma inandığı ve çok sevdiği için, Havariler, ona (Barnabas) ismini verdiler. Fransızlar (Saint Barnâbe) diyorlar. 11 Haziranda yortusunu…

Dua Niyetiyle Ayet-i Kerime Değiştirilebilir mi?

Sual: Dua ederken, Kur’an-ı kerimde veya hadis-i şeriflerde geçen bir duayı ufak bir değişiklik yaparak okumamın bir mahzuru var mıdır? Cevap: Duâ niyeti ile Kurân-ı Kerîm hiç değiştirilebilir mi? Âlimlerimiz buyuruyor ki duâ kelimeleri tevkifidir. Yani değiştirilmesi câiz değildir. Hatta bir gün, Resûl “aleyhisselâm”, Ashâb-ı kirâmdan Bera bin Azib “radıyallâhu anhüm ecma’în” hazretlerine bir duâ…

Din Adamlarının Siyasete Girmesi Caiz midir?

Sual: Din adamlarının siyasete girmeleri dine uygun mudur? Cevap: Tarih boyunca Ehl-i sünnet âlimleri, siyasete karışmamış, hükümette vazife almamış, yazıları ile sözleri ile hükümet adamlarına nasihat vermişler, onlara hak ve adalet yolunu göstermişlerdir. Bazı câhil din adamları, Ehl-i sünnet âlimlerinin yolundan ayrılarak, devlet işlerine karışmış, asıl vazifeleri olan öğrenmek ve öğretmek saadetini ihmal ederek, kendilerine…