Sual: Bir müslüman için yabancı dil öğrenmek lazım mıdır?

Cevap: Batının ilim, fen, teknik ve her sâhadaki fennî gelişmelerini almak elbette lâzımdır. Zâten islâmiyyet bunu emreder. Yabancı dil öğrenmenin lâzım olduğunu hadîs-i şerîfler haber vermektedir. Bir hadîs-i şerîfte, “Bir kavmin dilini öğrenen, onların zararlarından korunmuş olur” buyurulmakdadır. Zeyd bin Sâbit “radıyallahü anh” diyor ki, “Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” bana yahûdî dilini öğrenmeği emreyledi. Öğrendim. Yahûdîlere gönderilen mektûbların çoğunu bana yazdırırdı. Onlardan gelen mektûbları bana okuturdu”. Bu haber, Tirmizî’de uzun yazılıdır. Zeyd, böylece ibrânî ve süryânî lügatlarını öğrendi.

Büyük islâm âlimi seyyid Abdülhakîm Arvasi hazretleri, mükemmel Arabî ve Fârisî konuştuğu hâlde, “Yabancı dil bilseydim, bütün dünyâya fâideli olurdum” derdi. Avrupa dillerini bilmediği için esef eder, çok üzülürdü. “İslâm dîninin üstünlüklerini, râhat ve huzûr kaynağı olduğunu ve medeniyyete, fende ve ahlâkta ilerlemeğe ışık tuttuğunu dünyâya bildirmek için, kısacası, islâmiyyete ve bütün insanlara hizmet için, yabancı dil öğrenmek muhakkak lâzımdır” derdi. Günümüzde Gofreebooks isimli müessese, yurtdışından arzu edenlere İslamiyeti anlatan muhtelif lisanlardaki kitapları kargo ile ücretsiz göndermektedir. Yabancı dilde pekçok İslamî kitabın pdfleri ücretsiz olarak indirilebilmektedir. Websitesini ziyaret etmek için tıklayınız.

Tavsiye Yazı –>  Hangi ilimleri öğrenmemiz farzdır?

Tavsiye Yazı –> Kaynakların Arapça olması İslam birliğine Mani mi?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler