Sual: Kur’an-ı kerimde geçen “Salat” kelimesi ne manaya gelir? Bazıları bunun dua manasına geldiğini ve namazın farz olmadığını iddia ediyor. Bir tarikat şeyhinin “sana namazı bağışladım” demesiyle o kimse namaz borcundan kurtulur mu?

Cevap: Dürr-i Yekta şerhinde diyor ki “Kurân-ı Kerîmin birçok yerinde emrolunan (Salât) kelimesi, her gün 5 vakitte, herkesin bildiği şekilde kılınan namazdır. Bu salatin, hususi hareketleri yapmak ve hususi şeyleri okumak olduğu, Peygamberimiz “sallallâhü aleyhi ve sellem” tarafından bildirilmiş, kendisi de böyle kılmış olduğunu, Ashâb-ı kirâm, Tabiîne, onlar da, Tebe-i tabiîne bildirmişler, her asırda bulunan âlimlerin haberleri, tevatür ile bizlere kadar gelmiştir. [Tevatür, bir haberin ağızdan ağıza yayılması demektir. Bu tevatür haberleri, Ehl-i sünnet âlimlerinin kitapları ile bütün dünyaya yayılmıştır.] Tarîkat şeyhi olduğunu söyleyen bazı mülhid ve zındıklar, câhil müslümanlara, (Sana namazı bağışladım. Artık kılma) yahut (Allah’ın ve Peygamberin emrettiği namaz, herkesin yaptığı, yatıp kalkmak ve belli şeyleri okumak değildir. Allah’ın ismini zikretmek ve Onun büyüklüğünü düşünmek demektir) derse, namazı inkâr ve müslümanları ifsad etmiş olur. Mahkeme kararı ile katli lazım olur. Tutulduktan sonra yaptığı tövbesi kabul olmaz. Namazı inkâr eden, yani vazife olduğuna inanmayan kâfir olur. İnanıp da, tembellik ile terk eden (fasık) olur. Yani büyük günah işlemiş olur. Kılmaya başlayıncaya kadar habs olunur. Kılmaya başlayınca, kılmadıklarını da kaza etmesi ve ayrıca tövbe etmesi lazım olur.”

Abdülkadir Geylanî hazretleri, bir gün “artık namaz senden düştü” diye bir ses işitti. Bunun şeytan olduğunu anladı. “Peygamberden bile düşmeyen bir mükellefiyet, benden nasıl düşer” buyurdu ve şeytanın hilesini boşa çıkardı.

Namazın nasıl kılınacağını, kaza namazlarını, bütün din bilgilerini, Ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarından öğrenmeli, sinsi düşmanların ve zındıkların yaldızlı yazılarına ve tatlı sözlerine aldanmamalıdır.

Tavsiye Yazı –> Abdest ve namazda vesvese

Tavsiye Yazı –> Tavsiye edilen ameller

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler