Sual: Namazı özürsüz terketmenin gühanı nedir?

Cevap: Fârisî Tergibü’s-salât kitabının müellifi “rahmetullahi teâlâ aleyh” 6. sayfasında diyor ki; Peygamberimiz “sallallâhü aleyhi ve sellem” buyurdu ki “2 farz namazı bir araya getirmek, büyük günahlardandır”. Yani, bir namazı vaktinde kılmayıp, vaktinden sonra kılmak, ekber-i kebairdir, en büyük günahtır. Bir hadis-i şerifte buyuruldu ki “Bir namazı, vakti çıktıktan sonra kılan kimseyi, Allahü teâlâ, 80 hukbe Cehennemde bırakacaktır”. Bir namazı, vaktinden sonra kılmanın cezası bu olursa, hiç kılmayanın cezasını düşünmeli.

Umdetü’l-İslam kitabında diyor ki; Bir hadis-i şerifte buyurdu ki “Kıyamet günü, imandan sonra, ilk sual namazdan olacaktır”. Allahü teâlâ buyuracak ki “Ey kulum, namaz hesabının altından kalkarsan, kurtuluş senindir. Öteki hesapları kolaylaştırırım!“. Bir hadis-i şerifte buyuruldu ki “Bir namazı, bilerek, özürsüz kılmayan kimse, 80 hukbe Cehennemde kalacaktır!”. 1 hukbe 80 senedir ve 1 ahiret günü, 1.000 dünya senesi kadar uzundur. Bir farzı özürsüz kılmayan, 80 kere 360.000 sene Cehennemde yanacaktır. [Medâricü’n-nübüvve 510. ve Mârifetname’nin 118. sayfalarında diyor ki “Böyle meşhur misalleri söylemek, sayı bildirmek için değil, sayının çokluğunu ve ehemmiyetini göstermek içindir”.]

Kurretül’uyun kitabındaki hadis-i şerifte buyuruldu ki “Namazı özürsüz kılmayan kimseye, Allahü teâlâ 15 sıkıntı verir. Bunlardan 6’sı dünyada, 3’ü ölüm zamanında, 3’ü kabirde, 3’ü kabirden kalkarkendir. Dünyada olan 6 azap:

1) Namaz kılmayanın ömründe bereket olmaz.

2) Allahü teâlânın sevdiği kimselerin güzelliği, sevimliliği kendinde kalmaz.

3) Hiçbir iyiliğine sevap verilmez.

4) Duâları kabul olmaz.

5) Onu kimse sevmez.

6) Müslümanların iyi dualarının buna faydası olmaz.

Ölürken çekeceği azaplar:

1) Zelil, kötü, çirkin can verir.

2) Aç olarak ölür.

3) Çok su içse de, susuzluk acısı ile ölür.

Kabirde çekeceği acılar:

1) Kabir onu sıkar. Kemikleri birbirine geçer.

2) Kabri ateşle doldurulur. Gece, gündüz onu yakar.

3) Allahü teâlâ, kabrine çok büyük yılan gönderir. Dünya yılanlarına benzemez. Her gün, her namaz vaktinde onu sokar. Bir ân bırakmaz.

Kıyamette çekeceği azaplar:

1) Cehenneme sürükleyen azap melekleri yanından ayrılmaz.

2) Allahü teâlâ, onu kızgın olarak karşılar.

3) Hesabı çok çetin olup Cehenneme atılır”.

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler