Asrı Saadette Camiler Var mıydı?

Sual: Asr-ı saadette de mescidler var mıydı? Müslümanlar bir araya gelip cemaatle namaz kılıyorlar mıydı? Cevap: Resûlullah “sallallâhü aleyhi ve sellem” zamanında ve Ashâb-ı kirâm zamanlarında camiler vardı. Bu camilerde imamlar vardı. Cemaat ile namaz kılınırdı. İmamın masum olması, günahsız olması şart değildir. Çünkü, Peygamberlerden “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” başka kimse masum değildir. Allahü teâlâ cami yapmayı…

Ehli Beyti Sevmek Nasıl Olur?

Sual: Şiililerin hepsi ehli beyti çok sevdiklerini söylüyorlar? Ehli beyti sevmek nasıl olur? Cevap: Ehl-i sünnet denilen hakiki müslümanlar, Peygamberimizin Ehl-i beytinin kıymetini, üstünlüğünü, iyi bilmektedir. 12 mübarek imamı, çok sevmektedir. Ehl-i beytin, nurlu saadete kavuşturan, bereketli yollarında bulunmaya çalışmaktadır. Sevmek, kuru laf ile olmaz. Onlar gibi olmaya çalışmakla olur. Bugün Hristiyanlar da İsa aleyhisselamı…

Kur’an-ı Kerim’den Bazı Ayetler Çıkarıldı mı?

Sual: Bazı rafıziler, (Kuranda 6666 âyet vardır. Şimdi elde mevcut olanlarda ise, 6234 âyet var. 432 ayeti, halife Osman yok etmiştir. Osman, Hâşimîlerin üstünlüklerini bildiren âyetleri, Kur’an’a yazdırmadı. Kuranı, Hâşimî lügatinden, Kureyşi lügatine çevirdi) diyorlar. Bunlara ne cevap vermelidir? Cevap: Bu sözlerine de kendi kitaplarını vesika olarak gösteriyorlar. Halbuki Kur’ân-ı Kerîmde, 6236 âyet olduğunu, hazret-i…