Göz Değmesi (Nazar)

GÖZ DEĞMESİ = NAZAR: Göz değmesi hakdır. Buna inanmak da sünnettir, ya’nî dînimizin îcâbıdır. Cünki Resûlullah (sallâllahü aleyhi ve sellem): «Göz değmesi hakdır» buyurdu. Hakîkate ermiş âlimler, bunu da yaratan Allahü teâlâ’dır, ama yapan, teşebbüste bulunan başkasıdır. Yaratmasına sebeb olan, o kul, yanî gözü değen kimse, yaptığından mes’uldür. Bâzıları da, gözü değen kimsenin gözünden, zehirli…

Hacamat Olmak

HACAMAT OLMAK: Sünnetlerden biri de hacamat olmak, yanî kan aldırmaktır. Bu her hastalığa fâidelidir. Bostan’da der ki: Resûlullah’dan (sallâllahü aleyhi ve sellem) bildirilir: «Bana başının ağrıdığından şikâyet edene, kan aldır, ayaklarının ağrıdığından derd yanana, ayaklarını boya dedim.» Kan aldırma aç karnına olursa, daha şifâlı ve daha fâideli olup, tok karnına olursa hastalık ve zarardır. Boston’da…

Hasta Hakları ve Cenaze İşlerinin Edepleri

HASTA YOKLAMANIN SÜNNETLERİ, HASTA HAKLARI VE CENAZE NAMAZI, KEFENLEME VE DEFNİN EDEBLERİ İslâmın ve dînin sünnetlerinden, gereklerinden biri de, müslüman hastaları yoklamak, hallerini sormak, onları ziyâret etmektir. Hazâne kitâbında diyor ki: «Hasta yahudîyi yoklamakta sakınca yoktur. Mecusînin yoklanmasında ihtilâf vardır. Fâsık, yanî âşikâre günah işleyenin yoklanmasında ayrı diyenler olmuştur. Sahîh olan, ziyâretinde bir mahzûr yoktur.»…

Hatime

İsyân denizine dalan, hatâ ve nisyân kıvılcımları ile yanan, topraktan aşağı, sinekten küçük bu Ya’kub bin Seyyid Alî – Allahü teâlâ her ikisini afv eylesin – derim ki: Tatlı rüzgârları yaratan, rızıkları taksîm eden Allah’ın (celle celâlüh ve amme nevâlüh) tevfîkı ile, ifâde pırlantalarının rûmuzlan, bütün saâdetlerin hazîneleri, yanî havâs ve avamca bilinen 120 sahîfelik…