(Ehl-i sünnet) îtikadı, nazım üzre ey civan,
oldu aşağıda sana, açık dil ile beyan:
Doğru olan îtikadı, ister isen kardeşim,
gece gündüz, bu kitabı oku hem de, pek candan!
Ruhuna rahmet eylesin, Hak, Ebû Hanîfe’nin,
Kuran yolunu gösterdi, bize o yüce Numan.
Dünyaya gönül bağlama, akar ömür su gibi,
İslamiyete uyan kimse, her dem olur şadüman.
Önce ilmihali öğren, çocuğuna da öğret.
din bilgisi öğrenmezsen, olursun sonra pişman!
Düşmanlarımız sinsice, nasıl saldırıyor bak,
sen de dini yaymak için, çalış kaybetme zaman!
Dinsizler hep yalanla, gençleri aldatıyor,
İslamı yok edecekler, artık gafletten uyan!
Müslümanlar da şaşırmış, tuzağa düşmüş çoğu,
(Ehl-i kıble) sözde hepsi, ayrılmışlar hak yoldan,
İlm-i hâli öğrenmeyen, kendini koruyamaz.
Kâfir veya sapık olur, (Ehl-i sünnet) olmayan!
Doğru olan bilgileri, yayanlara yardım et!
cihat sevâbını kazan, olsun bunda mal revan.
Resûlullah hiç durdu mu. Ashâbı uyudu mu?
dini yaymak için hepsi, olmuştu bir kahraman!
Çalış boş durma sen dahi, din düşmanı pek kavi,
içten dıştan ezecekler, gidecek, dinle îman.
Ashâba çirkin söyleme, hepsinin kadrini bil,
birbirini severlerdi, buna şahittir Kuran!
En üstün Ebû Bekr’dir, Ömer, Osman, Ali hem,
Muaviye’yi de çok sev, Odur Kuranı yazan!
Rabbimiz cisim değildir, zamanı, mekanı yok,
maddeye hulul eylemez, böyle olmalı îman!
Mahluka muhtaç değildir, ortağı, benzeri yok,
her şeyi Odur yaratan, hem de varlıkta tutan.
İyi, kötü, îman, küfür, madde, kuvvet, enerji,
hepsini O var ediyor, yaratamaz hiç insan!
herkese akıl, irâde verdi, hem yol gösterdi,
kim iyilik diler ise, yaratır hemen Rahmân.
Önce, îtikadı düzelt, emri, yasağı gözet,
saadete kavuşamaz, İslamiyetten ayrılan!
Ta önceden adet oldu, kim ekerse o biçer,
pek aldandı, ziyan etti, ekmeden buğday uman!
Yetmiş üç fırkadan ancak (Ehl-i sünnet) kurtulan,
Resûlullahın yolunu onlardır bize sunan!

Tavsiye Yazı –> Doğru itikad nasıldır?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler