Kurbanın şartı 3’tür;

1) Müslüman ola ve akıl ve baliğ ola.

2) Mukim ola.

3) Kurban nisabı miktarı gani ola.

Rüknü, koyun ve keçi, deve ve sığır olmak üzere, 1 deve veya 1 sığır, 7 kurban yerine geçer ki 1 sığırı 7 kişinin kurban etmesi caizdir. Bir başka kimse, ben de dâhil olayım derse, 8’inin kurbanı da fasid olur. Kurban nisabı, fıtra nisabının aynıdır.

[İbni Abidin buyuruyor ki herhangi birinin hissesi 7’de 1’den az olursa, hiçbirinin kurbanı caiz olmaz. Bunun için, 7’den az kimsenin ortak olması caiz olur. Satın alırken ortak olmak sahihtir. Satın alındıktan sonra ortak olmak da sahih ise de, satın alınmadan önce, ortak olmak daha iyidir. Bir kimse, birinin sığırına, 7’de 1’den 7’de 6’sına kadar ortak olabilir. Etini bu nisbette taksim ederler. Ortaklardan biri ölürse, varisleri, onun için ve kendileriniz için kesin derse, sahih olur. Çünkü, meyyit için kurban kesmek Kurbettir. Böyle demezlerse, şeriklerden ölününki Kurbet olmaz ve hiçbiri sahih olmaz. Şeriklerden birisi kâfir ise veya eti için ortak olmuş ise, hiçbirinin kurbanı caiz olmaz. Çünkü, şeriklerden her birinin Kurbet olarak niyet etmesi şarttır. Kâfirin niyeti batıldır. Yemek için niyet etmek ise, Kurbet değildir. Bunun gibi, şeriklerden biri, bu senenin kurbanına, diğerleri geçmiş senenin kurbanına niyet etseler, diğerlerinin niyetleri batıl olup etleri tetavvu [Sadaka] olur. Etlerini fakirlere sadaka vermeleri lazım olur. Birinin niyeti sahih olur ise de, bu da etinden yiyemez. Çünkü, sadaka verilmesi hükmü, etin hepsine sirâyet etmiştir. Niyet edilen kurbetin, vâcip olan kurbet olması şart değildir. Sünnet ve nâfile kurbet de olabilir. Çeşitli cins vâcipler de olabilir. Çocuk veya büyük kimse için Akika olması da caizdir. Çünkü, Akika, çocuk nimetine karşı yapılan şükür olup Kurbettir. Nikah yemeği de, şükretmek olup sünnet olan kurbettir. Şeriklerin hepsinin bayram kurbanı niyetinde olmaları efdaldir. Akika kesmek, hanefi mezhebinde sünnet değildir. Müstehab veya mubahtır. Müstehaplar, Kurbettirler. Mubah da, şükür niyeti ile yapılınca Kurbet olur. Çok adetler vardır ki niyet edince ibadet olur. Mubahlar da, niyet edince, tâat olur. Akika kesmek hakkında Arabî (Ukudü’d-dürriye)  ve (Dürrü’l-muhtar)  kitaplarında geniş bilgi vardır.]

Tavsiye Yazı –> İbadet taat kurbet nedir?

 

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler