Sual: İçki yasağının Hazret-i Ömer’in arzusu üzerine geldiği doğru mudur?

Cevap: Ömer ve Muaz’ın, radıyallahü anhüma, içki ve kumarın hükmünü sorması üzerine, Bakara suresinin 219. ayet-i kerimesi nazil oldu. Alkollü içkiler evvelce haram değildi. Sonra, insanlara zararı da faydası da vardır, zararı faydasından çoktur mealinde ayet-i kerime geldi. Bu ayet-i kerimenin nüzulünden sonra, sahabe-i kiramın bazısı içkiyi terk etti. Bazısı insanlara faydası vardır buyurulduğu için terk etmedi. O sırada bir içkili ziyafetten sonra akşam namazını kılarken imam şaşırdı. Kafirun suresinin 2. ayet-i kerimesindeki “La” lafzını okumadı. Bunun üzerine meali “Ey iman edenler! Ne söylediğinizi bilene kadar sarhoş iken namaza yaklaşmayınız” olan Nisa suresinin 42. ayet-i kerimesi geldi. Bu ayet-i kerime nazil olunca, bir kısmı namaza mani olan şeyde hayır yoktur diyerek terk etti. Bir kısmı da namaz vaktinin haricinde içti. Yatsıyı eda ettikten sonra içse, sabaha, sabah namazını kıldıktan sonra içse öğleye sarhoşluğu giderdi. Bir içkili ziyafette içki içtikten sonra neseplerle övünmeye başlayıp kavga çıkınca, oradaki Sa’d bunu Resulullah aleyhisselama anlattı. Ömer de orada hazır idi (radıyallahü anhüma). “Ya Rabbi, bize içki hakkında kati emrini bildir” dedi. Hemen meal-i şerifi, “Ey iman edenler! İçki, kumar, putlar, kumar okları, pistir, şeytan işidir. Bunlardan sakınınız ki, felah bulasınız. Şeytan içki ve kumar ile aranızda düşmanlık, buğz meydana getirmek ister. Böylece Allaha ibadetten ve bilhassa namazdan alıkoyar. O halde onlara artık son vermez misiniz?” olan Maide suresinin 90-91. ayet-i kerimeleri nazil oldu.

Ömer “Vazgeçtik ya Rabbi” dedi. Peygamber aleyhisselam, “Allah doğruyu Ömer’in diline koymuştur” buyurdu. Yani hakkın açığa çıkması ve yayılması, onun lisanı ve kalbi üzerinde sabittir, ondan zuhur eder. Ali radıyallahü anh der ki, “Ömer bir şey söyleyince herkesin kalbine bir sükûnet gelirdi.” Her şeyi sebeplerle yaratmak Allah’ın âdetidir. Evvela Ömer’e söyletip, sonra o istikamette ilahi emrin gönderilmesi, aynı zamanda Ömer’in faziletini göstermek içindir. Kaldı ki dinin emir ve yasakları, zaten selim aklın da beğeneceği şeylerdir.

Tavsiye Yazı –> Eshab-ı Kiramın Faziletleri (Mızraklı İlmihal)

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler