Sual: Domuzlu yem kediye yedirilir mi?

Cevap: Leş, domuz ve putlara kesilen hayvan eti ile kan âyet-i kerime ile necis kılınarak yenmesi yasaklanmıştır (En’am: 145, Bakara: 173, Mâide: 3; Nahl: 115). Bu sebeple ulema bunların yenmeyeceği ve başka türlü de (hayvanlara vermek, tarlaya serpmek, satmak gibi) istifade edilmeyeceğini ictihad buyurmuştur. Nitekim Resulullah aleyhisselam Medine’yi teşrif buyurduğunda, leş hayvanın içyağının gemi ve deri yağlanmasında kullanılmasını soranlara menfi cevap vermişti. Ayrıca hadis-i şerif, yenilmesi ve içilmesi caiz olmayan şeyin satılmasını da men eder. Mamafih başka hadis-i şeriflerde, mundar hayvanın sadece etinin haram olduğu beyan buyurulmuştur. Ama ulemanın ekserisi men eden diğer hadis-i şerifi tercih etmiştir. men hususunda netice itibariyle leş, domuz ve kanın yem olarak davara, kediye, köpeğe yedirilmesi caiz değildir. Kendi yerse mani olunmaz. (İbni Abidin) Çöpe dökülür, hayvanlar yerse yer.

 

Sual: Tavuk yemine kan karıştırınca helal olur mu?
Cevap: Kat’i bilinmiyorsa araştırılmaz. İnsan pisliği yiyen hayvan ile kısrağın etini yemek mekruhtur. Ancak pislik yiyen hayvan, etinden o pis koku gidinceye kadar hapsedilir, koku gittikten sonra yenilir. Bu temizlenme müddeti şöyle takdir edilmiştir: Ezher kavle göre, tavuk 3 gün, koyun-keçi 4 gün, deve ve sığır 10 gün hapsedilir. Nitekim böyle bir hayvana yaklaşınca pis koku gelir. Bu hapsedilme, Bezzâziyye’ye göre leş yiyen hayvan içindir. Serahsî’ye göre zaman takdir edilmez; kokunun gitmesine itibar edilir. İşte bundan dolayı fukaha tavuğun yenilmesinde beis görmemiştir. Çünkü tavuk herşeyi yer ve eti de bozulmaz. Eğer bir hayvan, hem necaset, hem de temiz yiyecekler yese ve eti de kokmasa, o zaman onun eti helâldir. Domuz sütü ile beslenen bir buzağının eti helâldir. Çünkü onun eti bozulmaz. Onun gıdalandığı şey de tüketilmiştir. Bazı âlimlere göre domuz sütüyle beslendikten sonra birkaç gün ot yese veya birkaç gün geçse eti helâldir. Eti yenilen bir hayvan şarap içse, aynı saatte kesilse, onun etini yemek helâldir, ama mekruhtur. Necâsetle sulanan ekinler caizdir. (İbni Abidin)

 

Sual: Avrupa’da hayvan yemlerine domuz eti ve kan karıştırılmaktadır. Bu hayvanları yemek câiz midir?
Cevap: Pislik yiyen ve bu sebeple eti kokan tavuk üç gün, koyun dört gün, sığır ve deve on gün hapsedilir. Sonra yenebilir. Böyle hapsetmeden etini yemek ve sütünü içmek tenzihen mekruhtur. Koku yoksa yemek câizdir. Şarap içen veya domuz sütü ile beslenen hayvan da hemen kesilirse etini yemek böyle mekruhtur. Serbest gezen ve her çeşit şeyi yiyen tavuğu yemeden önce hapsetmek (yani kümese alıp temiz yem yedirmek) müstehabdır. Bazı âlimlere göre koku gidene kadar hapsedilir. (İbni Abidin, Necâset Bahsi; Hazer ve İbâha Bahsi) Hayvan yemlerine haram karıştırıldığı görülmedikçe veya etiketinde okunmadıkça haram denilemez.

Tavsiye Yazı –> İslam Alemi Nasıl Düzelir?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler