Sual: Oruç kefareti olarak mal verilebilir mi?
Cevap: Oruç keffareti için, bir köle azat eder. Kölesi yoksa, peş peşe 60 gün oruç tutar. Oruç tutamayacak vaziyette ise her gün için sabah akşam 1 fakiri doyurması veya 60 fakire (veya 60 gün boyunca bir fakire) muayyen miktarlarda buğday veya arpa verilmesi veyahut 60 fakirin her birine bu buğday veya arpanın kıymetini vermesi lazımdır. Oruç keffaretinde, fakirin doyurulması hurma ve başka bir yiyecekle de olur. Zekâtta, sadakalarda, öşürde ve kefaretlerde (âyet-i kerimede) izah olunanların (sayılanların) yerine kıymetini eda etmek Hanefi mezhebine göre caiz, İmam Şâfiî’ye göre değildir (Serahsî, el-Mebsut, II/156).

 

Sual: 60 gün keffaret orucu tutarken Ramazan ayı başlarsa keffaret kesilir mi?
Cevap: Evet. Sonra keffarete baştan başlar. Kolayı şudur; Ramazan başında sefere çıkar. Seferînin oruç tutmaması caizdir. Seferde keffaret niyetiyle orucuna devam eder. Sonra Ramazan orucunu kaza eder.

 

Sual: Keffaret orucu tutan bir kimse nasıl niyetlenir?
Cevap: 60 gün boyunca her gün geceden niyet etmek mecburiyetindedir. Önce keffareti yapar; sonra 1 gün kazasını tutar. Kaza için de geceden niyetlenmelidir.

 

 

Sual: 60 günlük keffaret orucunu tuttuktan sonra, kazâları hemen arkasından tutmak lazım mıdır?
Cevap: Keffaret orucu 60 gün peş peşe tutulur. Ama kazalar sonra herhangi bir zaman tutulabilir.

 

Sual: Her Müslümanın hayatında bir kere olsun keffaret orucu tutması şart mıdır?
Cevap: Hayır. Kasten Ramazan orucunu bozmuş değilse lâzım değildir. Ama âdet olmuştur.

 

Tavsiye Yazı –> Müslümanlık Kısaca Nedir?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler