Sual: Malik el-Eşter kimdir?

Cevap: Halife Hazret-i Osman’a “radiyallahu anh” isyan edip evini saranlardan, hatta onun katillerinden biridir. Sonra Hazret-i Ali’nin “radiyallahu anh” yanına sızıp onun valilerinden oldu. Sahabeden değildir. Yemenlidir. Bir gözü görmediği için Eşter diye tanınır. Evvela halife olması için Hazret-i Ali’yi zorla ikna etti. Sonra da onun halife seçilmesi için halktan zorla biat aldı. Hatta biattan geri duran Hazret-i Talha’ya kılıcını çekip, “Vallahi ya biat edersin, yahud da şu kılıcımla boynunu ucururum” dedi. Halbuki Hazret-i Ali, Talha ile Zübeyr’e “İster bana biat edin, isterseniz ben size biat edeyim” demişti. Malik, Hazret-i Ali’nin bütün harblerine kumandan olarak iştirak etti. Hazret-i Ali’nin hakemi olacakken, Hazret-i Osman’ın katillerinden olduğu için Ali kabul etmedi. Mısır valisi oldu. Muaviye tarafından zehirlenerek öldürüldü. Kısas-ı Enbiya’da diyor ki, “Cemel vakasında, Hazret-i Ali’nin yanında yirmi bin, karşı tarafta otuz bin kişi vardı. İki taraf anlaşmak üzere iken, Hazret-i Osman’ı şehit edenlerden Abdullah bin Sebe ve Malik el-Eşter gibi başlıcaları gece toplanıp, harbe başlamak için plan hazırladılar. Hemen karşı tarafa saldırdılar. Hazret-i  Aişe’nin yanındakiler baskına uğrayınca şaşırdı. Eşter ve arkadaşları, Ali’ye gelerek, karşı taraf bize saldırdı. Onlara karşı koyduk dediler.” Sıffin’de kan dökülmesini önlemek isteyen Muaviye ve Amr hakem teklifinde bulunduğunda, buna karşı çıkan da Malik oldu. Ali’nin askerleri, hakem teklifini sembolize etmek üzere karşı taraf birliklerinin mızrakları ucuna asılı mushafları görünce harbi bıraktı. Malik de mecburen geri çekildi.

Tavsiye Yazı –> Bir müslüman niçin günah işler?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler