Sual: Dilin afetleri nelerdir? Ahlak kitaplarında bu meselede ne yazar?

Cevap: Marifetname kitabında şu şekilde sıralanmıştır;

1) Küfür olan sözü söylemek,
2) Küfür ihtimâli olan sözü söylemek,
3) Yanlış söz söylemek,
4) Yalan söylemek,
5) Gıybet eylemek,
6) Kovuculuk eylemek,
7) Alay etmek,
8) Sebb eylemek, kötü söylemek,
9) Fuhuş söylemek, sövmek,
10) Lanet etmek,
11) Tariz (kinâye) ile yalan söylemek,
12) İnâd eylemek,
13) Sırrı ifşa etmek,
14) Batıl, boş sözlere dalmak,
15) Dilenerek mal almak,
16) Avamın anlamadıklarını suâl etmek,
17) Halka mugalata söylemek, demagoji yapmak,
18) Tâbirinde hatâ söylemek,
19) Sözünde nifak eylemek.
20) İki dilli konuşmak,

21) Seyyieye yardım etmek
22) Emr-i münkeri (kötülüğü emr) ve nehy-i ma’rûfı (iyiliği emr) eylemek,
23) Sözü sertlikle söylemek.
24) İnsanların ayıplarını araştırmak,
25) Kendinden yükseğin yanında söze kendisi başlamak,
26) Ezan okunurken konuşmak,
27) Namaz içinde dünya kelâm konuşmak,
28) Hutbe esnasında konuşmak,
29) Fecrin doğmasından, güneşin doğuşuna kadar dünya kelâmı konuşmak,
30) Helada konuşmak,
31) Cima’ ederken konuşmak,
32) Müslümana bedduâ eylemek,
33) Zâlime, salâhdan başkasıyla duâ etmek,
34) Kur’ân-ı Kerîm okunurken konuşmak,
35) Camide dünya kelâm konuşmak,

36) Halka kötü lâkab söylemek.
37) Yemin-i gamûs eylemek,
38) Allah’dan bakasıyla yemin etmek,
39) Çok yemin etmek,
40) Emirlik ve kadılık istemek,
41) Tevliye (idarecilik) istemek,
42) Vasilik istemek,
43) Kendine beddua etmek,
44) İnsanların özrünü kabul etmemek,
45) Kur’ân’ kendi re’yi ile tefsir eylemek,
46) Mü’mini tahfif eylemek,
47) Birinin sözünü kesmek,
48) Tâbi’, metbuun sözünü dinlememek, red etmek,
49) Bir şeyin helâl ve temizliğini, mahallinin başkasından sormak,
50) Mizah eylemek, aka yapmak,
51) İnsanı yüzüne karşı medh etmek,
52) Hicv ile şiir söylemek,
53) Seci’ ve fesahatta ihtimam eylemek,
54) Boş söz konuşmak,
55) Malâyâni söylemek,
56) İki kişi, bir kimsenin yanında, birbirinin kulağına gizli söylemek,
57) Fâsıka, yahut zimmiye selâm vermek,
58) Büyük ve küçük abdestini bozana selâm vermek,
59) Mâsiyet yolunu göstermek,
60) Mâsiyete, günâha izin vermek,
61) Muamelâttaki âfetlerdir,
62) İbâdetlerdeki çeşitli âfetlerdir,
63) Susma âfetleridir.

Tavsiye Yazı –> Örnek Müslüman Nasıl Olmalıdır?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler