İslamiyeti İşitmeyenlerin Akıbeti Ne Olacak?

Sual: Dağda yetişip, hiçbir din duymayıp puta tapan müşrikler, Cehennemde sonsuz kalmazsa, Cennete girmesi lazım gelir. Bu da olamaz. Çünkü müşriklere, Cennet haramdır, yani yasaktır. Bunların yeri Cehennemdir. Nitekim, Allahü teâlâ, Mâide sûresi 75. âyetinde, Îsâ aleyhisselâmın meâlen, “Allahü teâlâdan başkasına tapanlar, başkalarının sözlerini Onun emirlerinden üstün tutanlar, Cennete giremez. Onların konacağı yer Cehennemdir” dediğini beyan buyurdu. Ahirette…

Dinler Arası Diyalog Nedir?

Sual: Dinler arası diyalog hakkında nasıl düşünmelidir? Böyle birşey caiz midir? Cevap: Diyalog, karşılıklı konuşma mânâsına gelip, monologun zıddı olduğuna göre, karşıdakinin haklarına hürmet ve müsamaha göstermek demektir. Böyle ise İslâmiyete uygundur. Nitekim Kur’an-ı kerimde “Sizin dininiz size, benim dinim bana” buyurularak diyalogun en mükemmel şekli beyan edilmiştir. Ancak diyalogdan anlaşılan dinlerin hükümlerini birbirine karıştırmak,…

Müslüman Nasıl İman Etmelidir?

Sual: İman nedir? Müslüman nasıl iman etmelidir? Cevap: İman, Allahü teâlâya ve Muhammed aleyhisselâmın, O’nun resûlü olduğuna inanmaktır. Bir şeyin varlığına kesin olarak inanmak, bir kimseyi tam ve doğru sözlü bilmek ve ona inanmak demektir. Îmân, lügatte “Kesin olarak inanmak, haber vericinin haberinin doğruluğunu kabûl etmek ve onu yalanlamamak” demektir. Arapçada îmân, Türkçede inanmak, Farsçada…

İman Yalnız İnanmak Mıdır?

Sual: Dinde Reformcu (Dinde reform yapmalıyız. Önce imandan başlamalıyız. İman, yalnız kalp ile inanıp, dil ile söylemek olmaz. Din, iyiyi, kötüyü, güzeli, çirkini ayırıyor. İyilik imanın şartı, fenalık imansızlığın sebebi olmalıdır. Farzların çeşitli şartları olduğu gibi, imanın da adalet, istikâmet, hubb-ı vatan, şeref, namus gibi şartları olmalıdır. Amentünün 6 şartı İslamiyet olamaz. Mükemmel bir sosyal…

Kelime-i Tevhidin Manası Nedir?

Sual: Müslüman olan bir kimse ilk önce Kelime-i tevhidi mi bilmelidir? Kelime-i tevhidin manası nedir? Cevap: İmam-ı Gazali, Kimya-i Saadet kitabında buyuruyor ki: Müslüman olan bir kimseye, ilk önce (Lâ ilâhe illallah, Muhammedün resûlullah) kelimesinin mânâsını bilmek ve inanmak farzdır. Bu kelimeye (Kelime-i tevhid) denir. Her müslümanın, kelime-i tevhidin mânâsına hiç şüphe etmeden, yalnız inanması…

Müctehid İtikad Bilgilerinde İctihad Ederken Yanılabilir Mi?

Sual: Bir müctehidin i’tikâd bilgilerinde ictihad yaparken yanılması nasıl oluyor? Cevap: İctihad meselesinde kelâm ile fıkıh aynı mesabededir. Kelâm meseleleri de fıkıh meseleleri gibi ictihad yolu ile çıkarılır. Her ikisinde de zarurat-ı diniyyeden olan hususlarda ictihad olmaz. Onlar zaten açık nass ile beyan edilmiştir. Açık olmayan nasslarla beyan edilenler ictihada ihtiyaç gösterir. Mesela kadından peygamber var mıdır…

Dört Mezhep İmamı Kimlerdir?

Sual: İtikatta ve amelde mezhep imamlarımız kimlerdir? Cevap: İtikad bilgilerinde doğru olan tek yol vardır. Bu da (Ehl-i Sünnet vel-cemaat) mezhebidir. Yeryüzünde bulunan bütün müslümanlara doğru yolu gösteren ve Muhammed aleyhisselâmın yolunu değişmeden, bozulmadan öğrenmemize sebep olan dört büyük zâttır. Bunlardan birincisi, İmam-ı Âzam Ebû Hanîfe Numan bin Sâbit tir. İslam alimlerinin en büyüklerindendir. Ehl-i…

Nasıl Müslüman Olunur?

Sual: Nasıl müslüman olunur? Cevap: Dünyada iyi, faydalı şeyler, kötü, zararlı şeylerle karışıktır. Saadete, rahat ve huzura kavuşmak için, hep iyi, faydalı şeyleri yapmak lazımdır. Allahü teâlâ çok merhametli olduğu için, iyi şeyleri kötülerden ayıran bir kuvvet yarattı. Bu kuvvete (Akıl) denir. Temiz ve sağlam olan akıl, bu işini çok iyi yapar, hiç yanılmaz. Günah işlemek,…

Herkes Önce İman Etmelidir

Sual: “İman” ne demektir? Cevap: Allahü teâlâ, insanların dünyada rahat ve huzur içinde yaşamalarını, ahirette de sonsuz saadete kavuşmalarını istiyor. Bunun için, saadete sebep olan faydalı şeyleri yapmayı emretti. Felakete sebep olan zararlı şeyleri de yasak etti. Allahü teâlânın 1. emri, iman etmektir. İman etmek, bütün insanlara lazımdır. Herkes için iman zaruridir. İman, lügatta, bir…

İman Nasıl Olmalıdır?

Sual: Bir Müslümanın İmanı Nasıl Olmalıdır? Cevap: Duygu organlarının ve aklın kavradıkları bilgiler, imana kavuşmaya yardımcıdır. Fen ilimleri, âlemdeki nizamın, düzgünlüğün tesadüfen olmadığını ve bir yaratıcının bulunduğunu anlamaya, bilmeye ve imana kavuşmaya sebep olur. İman demek, son Peygamber Muhammed aleyhisselâmın Allahü teâlâdan getirdiği bilgileri öğrenip, inanmak demektir. İnanılması lazım gelen bilgilere, akla uyarsa inanırım demek,…