Sual: İtikatta ve amelde mezhep imamlarımız kimlerdir?

Cevap: İtikad bilgilerinde doğru olan tek yol vardır. Bu da (Ehl-i Sünnet vel-cemaat) mezhebidir. Yeryüzünde bulunan bütün müslümanlara doğru yolu gösteren ve Muhammed aleyhisselâmın yolunu değişmeden, bozulmadan öğrenmemize sebep olan dört büyük zâttır. Bunlardan birincisi, İmam-ı Âzam Ebû Hanîfe Numan bin Sâbit tir. İslam alimlerinin en büyüklerindendir. Ehl-i sünnetin reisidir. İkincisi, İmam-ı Mâlik bin Enes,  üçüncüsü, İmam-ı Muhammed bin İdris Şâfiî,  dördüncüsü, İmam-ı Ahmed bin Hanbel dir “rahmetullahi aleyhim ecma’în”. Bugün, bu dört imamdan birine uymayan bir kimse, büyük tehlikededir. Doğru yoldan sapmıştır.

Bu dört imamın talebesinden ikisi, iman bilgilerinde çok yükseldi. Böylece itikatta mezhep iki oldu. Kurân-ı kerime ve hadis-i şeriflere uygun iman, bu ikisinin bildirdiği imandır. Fırka-i nâciye olan Ehl-i sünnetin iman bilgilerini yeryüzüne yayan bu ikisidir. Birisi, Ebû Mansur-i Mâtürîdî,  ikincisi, Ebul Hasan Ali Eş’arî dir.

Bu iki imam, aynı imanı bildirmişlerdir. Aralarında olan birkaç fark, mühim değildir. Hakikatte aynıdır. İslam alimleri, Kurân-ı kerimde ve hadis-i şeriflerde övülmektedir. Bir ayet-i kerimede mealen: (Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?) buyurulmuştur. Başka bir ayet-i kerimede mealen: (Ey müslümanlar! Bilmediklerinizi bilenlerden sorunuz)  buyuruldu.

Hadis-i şeriflerde geldi ki:

(Allahü teâlâ ve melekler ve her canlı, insanlara iyilik öğreten müslümanlara dua ederler).

(Kıyamet günü önce Peygamberler, sonra alimler, sonra şehitler şefaat edeceklerdir).

(Ey insanlar, biliniz ki, ilim alimden işiterek öğrenilir).

(İlim öğreniniz. İlim öğrenmek, ibadettir. İlim öğretene ve öğrenene cihat sevabı vardır).

(İlim öğretmek, sadaka vermek gibidir. Alimden ilim öğrenmek, teheccüd namazı kılmak gibidir).

(İlim öğrenmek, bütün nafile ibadetlerden daha sevaptır. Çünkü, kendine de, öğreteceği kimselere de faydası vardır).

(Başkalarına öğretmek için öğrenen kimseye, Sıddıklar sevabı verilir).

(İlim hazinedir. Anahtarı sorup öğrenmektir).

(İlim öğreniniz ve öğretiniz).

(Her şeyin kaynağı vardır. Takvanın kaynağı, ariflerin kalpleridir).

(İlim öğretmek günahlara kefarettir).

Benzer Yazıları Okumak İçin Tıklayınız

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment