İslamın Şartları Nelerdir?

Sual: İslâmın şartları nelerdir? Yeni müslüman olan bir kimsenin ilk öğrenmesi ve yapması gereken ibadetler nelerdir? Cevap: İslam dinine girmiş olanlara, yani müslümanlara farz olan, muhakkak yapılması gereken beş esas vazife vardır: 1- İslamın şartlarından birincisi (Kelime-i şehâdet) getirmektir. Kelime-i şehâdet getirmek demek, (Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh) söylemektir. Yani…

Nasıl Müslüman Olunur?

Sual: Nasıl müslüman olunur? Cevap: Dünyada iyi, faydalı şeyler, kötü, zararlı şeylerle karışıktır. Saadete, rahat ve huzura kavuşmak için, hep iyi, faydalı şeyleri yapmak lazımdır. Allahü teâlâ çok merhametli olduğu için, iyi şeyleri kötülerden ayıran bir kuvvet yarattı. Bu kuvvete (Akıl) denir. Temiz ve sağlam olan akıl, bu işini çok iyi yapar, hiç yanılmaz. Günah işlemek,…

Herkes Önce İman Etmelidir

Sual: “İman” ne demektir? Cevap: Allahü teâlâ, insanların dünyada rahat ve huzur içinde yaşamalarını, ahirette de sonsuz saadete kavuşmalarını istiyor. Bunun için, saadete sebep olan faydalı şeyleri yapmayı emretti. Felakete sebep olan zararlı şeyleri de yasak etti. Allahü teâlânın 1. emri, iman etmektir. İman etmek, bütün insanlara lazımdır. Herkes için iman zaruridir. İman, lügatta, bir…

Bugün Müslümanlar Kaç Gruptur?

Sual: Bugün itikadi olarak müslümanlar kaç gruba ayrılmaktadır? Cevap: Bugün, bütün dünyadaki müslümanlar, 3 fırkaya ayrılmıştır. Birinci fırka, Eshâb-ı kiramın yolunda olan, hakiki müslümanlardır. Bunlara (Ehl-i Sünnet) ve (Sünni) ve (Fırka-i nâciye) Cehennemden kurtulan fırka denir. 2. fırka, Eshâb-ı kirama düşman olanlardır. Bunlara (Şii) ve (Fırka-i dalle  sapık fırka denir. Üçüncüsü, sünnilere ve şiilere düşman olanlardır. Bunlara…