Sual: Allahü teâlânın sıfatları nelerdir?

Cevap: Allahü teâlânın sıfatları 14’tür. Altısına Sıfat-ı zâtiyye,  8’ine de Sıfat-ı sübûtiyye  denir. Bunların manalarını bilmek ve ezberlemek çok lazımdır:

SIFAT-I ZÂTİYE:

1– Vücud:  Allahü teâlâ vardır. Varlığı ezelidir. Vacib-ül vücuddur, yani varlığı lazımdır.

2– Kıdem:  Allahü teâlânın varlığının evveli yoktur.

3– Bekâ:  Allahü teâlânın varlığının sonu yoktur. Hiç yok olmaz. Ortağı olmak muhal olduğu gibi, Zât ve sıfatları için de yokluk muhaldir.

4– Vahdâniyet:  Allahü teâlânın zâtında, sıfatlarında ve işlerinde ortağı, benzeri yoktur.

5– Muhalefetün-lilhavâdis:  Allahü teâlâ, zâtında ve sıfatlarında hiçbir mahlukun Zât ve sıfatlarına benzemez.

6– Kıyam bi-nefsihi:  Allahü teâlâ Zâtı ile kâimdir. Mekana muhtaç değildir. Madde ve mekan yok iken O var idi. Zira her ihtiyaçtan münezzehtir. Bu kainatı yokluktan varlığa getirmeden önce, Zâtı nasıl idi ise, sonsuz olarak, hep öyledir.

SIFAT-I SÜBÛTİYE:

1– Hayat:  Allahü teâlâ diridir. Hayatı, mahlukların hayatına benzemeyip, Zâtına layık ve mahsus olan hayat, ezeli ve ebedidir.

2– İlm:  Allahü teâlâ her şeyi bilir. Bilmesi mahlukatın bilmesi gibi değildir. Karanlık gecede, karıncanın, kara taş üzerinde yürüdüğünü görür ve bilir. İnsanların kalbinden geçen düşüncelerini, niyetlerini bilir. Bilmesinde değişiklik olmaz. Ezeli ve ebedidir.

3– Sem’:  Allahü teâlâ işitir. Vasıtasız, cihetsiz işitir. İşitmesi, kulların işitmesine benzemez. Bu sıfatı da, her sıfatı gibi ezeli ve ebedidir.

4– Basar:  Allahü teâlâ görür. Aletsiz ve şartsız görür. Görmesi göz ile değildir.

5– İradet:  Allahü teâlânın dilemesi vardır. Dilediğini yaratır. Her şey Onun dilemesi ile var olur. İradesine engel olacak hiç bir kuvvet yoktur.

6– Kudret:  Allahü teâlâ, her şeye gücü yeticidir. Hiçbir şey Ona güç gelmez.

7– Kelam:  Allahü teâlâ söyleyicidir. Söylemesi alet, harfler, sesler ve dil ile değildir.

8– Tekvin:  Allahü teâlâ yaratıcıdır. Ondan başka yaratıcı yoktur. Her şeyi O yaratır. Allahü teâlâdan başkası için yaratıcı dememelidir.

Allahü teâlânın sıfatlarının hakikatlerini anlamak da muhaldir. Hiçbir kimse ve hiçbir şey Allahü teâlânın sıfatlarına ortak ve benzer olamaz.

Benzer Suallerin Cevapları İçin Tıklayınız.

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment