Sual: Bugün itikadi olarak müslümanlar kaç gruba ayrılmaktadır?

Cevap: Bugün, bütün dünyadaki müslümanlar, 3 fırkaya ayrılmıştır. Birinci fırka, Eshâb-ı kiramın yolunda olan, hakiki müslümanlardır. Bunlara (Ehl-i Sünnet) ve (Sünni) ve (Fırka-i nâciye) Cehennemden kurtulan fırka denir. 2. fırka, Eshâb-ı kirama düşman olanlardır. Bunlara (Şii) ve (Fırka-i dalle  sapık fırka denir. Üçüncüsü, sünnilere ve şiilere düşman olanlardır. Bunlara (Vehhabi) ve (Necdi) denir. Çünkü bunlar, ilk olarak, Arabistanın Necd şehrinde meydana çıkmıştır. Bunlara (Fırka-i mel’une)  de denir. Çünkü bunlar müslümanlara müşrik demektedir. Müslümanlara kafir diyene, Peygamberimiz lanet etmiştir. Müslümanları bu üç fırkaya parçalayan, yahudilerle ingilizlerdir.

Hangi fırkadan olursa olsun, nefsine uyan ve kalbi bozuk olan Cehenneme gidecektir. Her mümin nefsini temizlemek için, yani nefsin yaratılışında mevcut olan, küfrü ve günahları temizlemek için, her zaman çok (Lâ ilâhe illallah) ve kalbini tasfiye için, yani nefsten ve şeytandan ve kötü arkadaşlardan ve zararlı bozuk kitaplardan gelen küfürden ve günahlardan kurtulmak için, Estağfirullah okumalıdır. İslamiyete uyanın duaları muhakkak kabul olur. Namaz kılmayanın, açık kadınlara ve avret mahalli açık olanlara bakanların ve haram yiyip içenlerin, İslamiyete uymadıkları anlaşılır. Bunların duaları kabul olmaz.

Sual: Günümüzde İslam’a ve Müslümanlara en çok zarar verenler kimlerdir? İslam düşmanları, müslümanlara nasıl zarar vermektedir?

Cevap: İslam düşmanları, İslamiyeti yok etmek için Ehl-i sünnet kitaplarına saldırıyorlar. Kurân-ı kerimde, Mâide sûresinde, 6. cüzün son sayfasında, (İslamın en büyük düşmanı, yahudilerle müşriklerdir) buyuruluyor. Müşrik, puta, heykele tapan kâfirlerdir. Hıristiyanların çoğunun müşrik oldukları meydandadır. Yemenli Abdullah bin Sebe ismindeki yahudi, Ehl-i sünneti yok etmek için (Şiî)  fırkasını kurdu. Şiîler, kendilerine (Alevî) diyorlar. İslam düşmanı ingilizler, bütün imparatorluk kuvvetleri ile Hindistandan, Afrikadan topladıkları altınlar ile kanlı muharebeler ile ve (Vehhâbîlik) ismini verdikleri, yalanlarla dolu kitapları ile Ehl-i sünnete saldırmaktadırlar. Dünyanın her yerinde, ebedî saadete kavuşmak isteyenlerin, şiî ve vehhâbî kitaplarına aldanmayıp, Ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarına sarılmalarını tavsiye ederiz.

Benzer Suallerin Cevapları İçin Tıklayınız.

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment