Sual: Bir Müslümanın İmanı Nasıl Olmalıdır?

Cevap: Duygu organlarının ve aklın kavradıkları bilgiler, imana kavuşmaya yardımcıdır. Fen ilimleri, âlemdeki nizamın, düzgünlüğün tesadüfen olmadığını ve bir yaratıcının bulunduğunu anlamaya, bilmeye ve imana kavuşmaya sebep olur. İman demek, son Peygamber Muhammed aleyhisselâmın Allahü teâlâdan getirdiği bilgileri öğrenip, inanmak demektir. İnanılması lazım gelen bilgilere, akla uyarsa inanırım demek, Peygamberlere inanmamak demek olur. Din bilgileri, akıl sahiplerinin buluşları değildir. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmın haber verdiği hususları, Ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarından öğrenip öyle inanmalıdır. Doğru ve makbul bir iman sahibi olmak için, ayrıca şu şartlara da uymalıdır.

1) İman devamlı ve sabit olmalıdır. Bir an ayrılmayı düşünmemelidir. 3 sene sonra müslümanlıktan çıkacağım diyen kimsenin, o andan itibaren imanı gider, müslümanlıktan çıkmış olur.

2) Müminin imanı, havf ve reca arasında olmalıdır. Allahü teâlânın azabından korkmalı, fakat rahmetinden bir an ümit kesmemelidir. Her günahı işlemekten çok sakınmalıdır. Bütün günahları işlemiş olsa bile, Rabbimizin affedeceğinden hiç ümit kesmemelidir. Günahları için tövbe etmelidir. Çünkü tövbe eden, hiç günah işlememiş gibi olur.

3) Can (ruh) boğaza gelmeden önce iman etmiş olmalıdır. Can boğaza gelince, ahiretin bütün halleri gösterilir. O zaman bütün kafirler iman etmek isterler. Halbuki imanın gaybi olması lazımdır. Görmeden inanmalıdır. Görülen şeye iman edilmiş olmaz. Fakat bu anda, müminlerin tövbesi kabul olunur.

4) Güneş batıdan doğmadan önce iman etmelidir. Kıyametin büyük alametlerinden birisi de, güneş garbdan (batıdan) doğacaktır. Bunu gören bütün insanlar, iman edecekler. Fakat, bu imanları kabul olmayacaktır. Artık tövbe kapısı kapanmış olur.

5) Allahü teâlâdan başka kimsenin gaybı, gizli olan şeyleri bilmediğine inanmalıdır. Yani gaybı yalnız Allahü teâlâ bilir. Bir de, Onun bildirdikleri bilir. Melekler, cinniler, şeytanlar ve hatta Peygamberler de gaybı bilemez. Fakat, Peygamberlere ve salih kullara gaybdan bilgi verilebilir.

6) Dinin, imana ve ibadetlere ait bir hükmünü zaruretsiz ve kasten reddetmemelidir. Ahkam-ı İslamiyyeyi, yani İslamiyetin emir ve yasaklarından birini hafif görmek, Kuran-ı kerim ile, meleklerle ve peygamberlerden birisi ile alay etmek ve bunlar ile bildirilenleri, bir zorlama ve zaruret yok iken, dil ile inkar etmek, küfür (inanmamak) olur. Allahü teâlânın varlığını, melekleri, gusülün ve namazın farz olduğunu, ölümle korkutulmak gibi bir zaruret ile reddettiğini söyleyen kafir olmaz.

7) İslam dininin apaçık bildirdiği zaruri bilgilerde şüphe ve tereddüt etmemelidir. Namaz kılmanın farz, şarap ve diğer alkollü içkileri içmenin, kumar oynamanın, faizin, rüşvetin haram olduğunda şüphe etmek veya meşhur olan bir harama helal demek ve helal olan şeye haram demek, imandan çıkmaya sebep olur.

8) İman, İslam dininin bildirdiği şekilde olmalıdır. Aklın anladıklarına, felsefecilerin ve fen taklitçilerinin bildirdiklerine göre inanmak, iman olmaz. Muhammed aleyhisselâmın bildirdiği şekilde iman etmek lazımdır.

9) İman eden, yalnız Allah için sevmeli ve yalnız Allah için düşmanlık etmelidir. Allahü teâlânın dostları olan müslümanları sevmeli ve İslamiyete, eli ve kalemi ile düşmanlık yapanları sevmemelidir. Bu düşmanlığın yeri kalptir.

[Müslüman olmayan, gayrimüslim vatandaşlara ve turistlere de güler yüzlü ve tatlı dilli davranmalıdır. Güzel ahlakımız ile dinimizi onlara sevdirmeliyiz.]

10) Peygamberimizin ve Eshâbının gösterdiği doğru yoldan ayrılmayan hakiki müslümanların iman ettiği gibi inanmalıdır. Doğru inanmış olmak için, Ehl-i sünnet vel-cemaat itikatına uygun olarak iman etmelidir. [Ehl-i sünnet alimlerinin yazdıkları, hakiki din kitaplarına tabi olanlara 100 şehit sevabı verilecektir. 4 mezhepten herhangi birisinin alimlerine (Ehl-i sünnet alimi) denir. Ehl-i sünnet alimlerinin reisi, İmam-ı Âzam Ebû Hanîfe’dir. Bu alimler, Eshâb-ı kiramdan öğrendiklerini yazmışlar, Eshâb-ı kirâm da, bunlara Resulullahtan işittiklerini söylemişlerdir.]

Benzer Suallerin Cevapları İçin Tıklayınız.

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment