Melekler ve Cinler Metafizik Varlık mıdır?

Sual: Melekler ve cinler metafizik varlık mıdır? Cevap: Fiziki varlığın mahiyeti ile alakalı bir haldir. Üç buutlu madde dünyasındaki şeylere fiziki varlık denir. Gerisine fizik ötesi manasına metafizik denir. Melekler ve cinler vardır, fiziki değildirler. Metafizik varlıklardır. Atom ve molekülden müteşekkil değillerdir. Bu dünyayla irtibatları vardır, ama üç buut değil, belki dördüncü bir buuttadırlar. Abdüllatif…

İnşaatı Bitmemiş Binanın Zekatı Verilir mi?

Sual: Müteahhid henüz bitmemiş binaların zekatını nasıl verir? Cevap: Tüccar, imal ettiği malın zekât verme anındaki rayiç bedelinden zekât verir. Rayiç bedel satıcının tayin ettiği bedel değildir. Tahmini piyasa fiyatıdır. Asgari maliyet kadardır. İcap ederse ehlihibreye (bilirkişiye, ekspere) danışılır. Nitekim bankalar kredi verirken teminat olarak ipotek koyacakları gayrı menkul için bağımsız şirketlere değerleme yaptırıyor. Buna…

Mektubat’ın Şerhi Var mı?

Sual: Mektubat-ı Rabbani’nin şerhi var mıdır? Cevap: Mektubat’ın bazı yerleri anlaşılır, bazı yerleri anlaşılmaz. Bunlar İmam-ı Rabbani hazretlerinin hocasına veya emsallerine yazdığı tasavvufun hakikatlerine ait mektuplardır. “Tatmayan bilmez” sözü meşhurdur. Bu sebeple anlaşılmayan yerleri şerh etmek kolay değildir. Meşayih-i Müceddiyeden Muhammed Said-i Kureyşi’nin halifesi Züvvar Hüseyin (v. 1981) Farsça Mektubat’ı 1392/1972 senesinde Karaşi’de tab ettirdi.…