Sual: Müteahhid henüz bitmemiş binaların zekatını nasıl verir?

Cevap: Tüccar, imal ettiği malın zekât verme anındaki rayiç bedelinden zekât verir. Rayiç bedel satıcının tayin ettiği bedel değildir. Tahmini piyasa fiyatıdır. Asgari maliyet kadardır. İcap ederse ehlihibreye (bilirkişiye, ekspere) danışılır. Nitekim bankalar kredi verirken teminat olarak ipotek koyacakları gayrı menkul için bağımsız şirketlere değerleme yaptırıyor. Buna ekspertiz değeri deniyor. Daha bina olmamış çimento, demir gibi emtianın zekâtı verilir. Tıpkı bir nalbur gibidir. Daha bitmemiş, mamul hale gelmemiş hammadde ve yarı mamul stoklar için tezgahtaki halı misali iyi oturuyor. İplik, boya gibi hammaddeler (demir, çimento vs) hesaba giriyorken, sabun, su (imalatta, dolayısıyla maliyette ehemmiyetli yer tutmasına rağmen işçilik maliyetleri, enerji masrafları) hesaba girmez.

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler