Nakşibendiliği Diğer Tarikatlardan Ayıran Farklar Nelerdir?

Sual: Nakşibendiliği diğer tarikatlardan ayıran hususiyetler nelerdir? Cevap: Nakşibendi tarikatını diğer tarikatlardan ayıran en mühim hususiyeti, cehrî (aleni) zikir yerine, hafi (gizli) zikri esas almasıdır. Kalbi temizlemek için zikr sessizce yapılır. Nakşibendi tarikatının bir başka hususiyeti ise tarikat silsilesinin diğer tarikatlardan farklı olarak Hazret-i Ebu Bekr’e ulaşmasıdır. Nakşibendi tarikatının hususiyetlerinden bir tanesi harika ve kerametin,…