Mektubat-ı Rabbani’den Seçmeler 18

¥ Fasıka hürmet haramdır. 3/117. (3.cilt 117. mektup) ¥ Fatıma’ya betül derler. Zira züht ve dünyadan kesilmekte öndedir. 2/67. ¥ Peygamberlerin gelmediği zamanlardaki müşrikler, Peygamberlerin davetini almamıştır. Bunlar, ahirette hesaptan sonra hayvanlar gibi tekrar yok olacaklardır. 1/266. ¥ “Fitne uykudadır. Allahü teala, fitneyi uyandırana lanet etsin.” Hadis-i şerif. 1/288. ¥ Fitne zamanıdır. Yakında alemi fitneler…