Kuşluk Namazının Fazileti Nedir?

Sual: Kuşluk namazının fazileti nedir? Cevap: Abdullah bin Ömer (radıyallahu anhüma) rivayetiyle Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) buyurdular ki: “Her kim sabah namazını kılar, kıldığı yerde güneş yükselinceye kadar oturup Allahu teâlâyı zikreder, ondan sonra 2 rek’at namaz kılarsa kabûl olmuş bir hac ve umre sevabına kavuşur.” Yine bir hadîs-i şerîfte, “Her kim sabah namazını…

Peygamberimizin Hüküm Koyma Yetkisi Var mıdır?

Sual: Peygamber efendimizin “aleyhisselam” dinde hüküm koyma salahiyeti var mıdır? Yoksa sadece Kur’an-ı kerim mi hüküm koyabilir? Cevap: Kur’an-ı kerimde müteaddid ayet-i kerimelerde peygamber efendimize bu salahiyet Allahü teala tarafından verilmiştir. 1) “Allah ve Resûlü bir iş hakkında hüküm verdikleri zaman, hiçbir mü’min erkek ve hiçbir mü’mine kadın için (Allah’ın ve Peygamber’in hükmüne aykırı olarak) kendi…

Kabenin İçinde Namaz Kılınır mı?

Sual: Kabe binasının içinde veya damında namaz kılmak caiz midir? Cevap: Alimlerimize (Hanefî âlimlerine) göre Ka’be-i muazzama içinde farz veya nâfile namaz kılmak câizdir. Şâfiî mezhebinde nâfile namaz kılmak câiz, farz kılmak câiz değildir. Cemaatle kılındığında, imamın sırtı ile muktedînin [imama uyanın] sırtı aynı tarafta ise câizdir. Muktedînin sırtı imamın yüzüne karşı olursa câiz olmaz.…

Kalp Temizliği Nasıl Olur?

Sual: Kalp temizliği nasıl elde edilir? Cevap: İnsanda 2 türlü kalp vardır. Birisi, bildiğimiz, göğsümüzdeki et parçasıdır. Buna (Yürek) diyoruz. İkincisi, bu et parçasında bulunan bir kuvvettir. Buna (Gönül) diyoruz. Biz, kalp deyince, bu gönlü bildireceğiz. İnanmak ve inanmamak, muhabbet ve düşmanlık bu kalpte olur. İnsanın azaları bu kalbin emrindedir. Temiz kalbin sâhibi akla uyar,…

Ehli Sünnetin Kader İnancı Nasıldır?

Sual: Ehli Sünnet itikadına göre kader inancı nasıl olmalıdır? Cevap: Ehl-i sünnet mezhebi, mutezile ile cebriye arasındadır. Ehl-i sünnete göre, insan kendi işlerinin halıkı olmadığı gibi, bu işleri yapmaya mecbur da değildir. Ehl-i sünnet âlimlerinin sözlerini biraz açıklayalım: Din-i İslamda ve semavi olan bütün dinlerde her şey, her iş Allahü teâlânın takdiri ile irâdesi ile…

Buğzu Fillah Nedir?

Sual: Buğz-u fillah nedir? Nasıl olur? Cevap: Hak teâlâ hazretleri Musa aleyhisselâma meâlen buyurdu ki “Ya Musa! Benim için ne amel işledin?” Musa aleyhisselâm: Ya Rabbi, senin için namaz kıldım, oruç tuttum, tesbih okudum, sadaka verdim. Hak teâlâ buyurdu ki “Bunların hepsi senin içindir. Namaz kılarsan Cennet veririm, oruç tutarsan sana kabir ve sıratta nur olur.…

Kimler Ehli Sünnettir?

Sual: Ehli sünnet tabiri son zamanlarda çok sık kullanılıyor. Pekçok insan ve hoca kendisinin ehli sünnet olduğunu iddia ediyor. Vehhabiler bile gerçek ehli sünnet biziz diyor. Ehli sünnet nedir? Kimler Ehli sünnettir? Cevap: Resulullah “sallallahü aleyhi ve sellem” ümmetinin başına gelecekleri bildirirken, “Beni İsrail 72 millete ayrıldı. Ümmetim de, 73 fırkaya ayrılacaktır. Bunlardan yalnız bir…

Müntehabat ez Mektubat-ı Masumiyye

Bu kısımda, Muhammed Masum Faruki Serhendi’nin farisi 3 cilt Mektubatından seçtiğimiz mektupların özetleri yazılıdır. Bu mektuplar, (Müntehabat ez Mektubat-i Masumiyye) kitabındadır. Bu mektupların türkçe tercümelerinden çıkardığımız özetler, aşağıdadır: 1. cilt, 29. mektupta diyor ki, (Nakşibendiye meşayıhı sünnete tabi, bidatlardan ictinab etmişlerdir. Zikir-i cehre bidat de demişlerdir. Muhyiddin-i Arabi sima ve raksı men’ etmiştir. Emr-i maruf…

Mektubat-ı Masumiyye’den Seçmeler 5

¥ “Sana gelen her iyilik, Allahü tealadandır. Sana gelen her çirkinlik de, kendindendir [nefsindendir]” ayetinde murad, seyiatın menşeidir. 6/227. (6. cilt yani Mektubat-ı Ma’sumiyye 3. cilt 227. mektup) ¥ Allahü tealanın indirdiği her ayet-i kerimenin bir zahiri ve bir batını vardır ve herbir harfin bir hududu vardır. Ve herbir hududun da bir manası vardır. 5/67.…

Mektubat-ı Rabbani’den Seçmeler 27

¥ Müzik ve şarkı, bir zehirdir ki, şeker [bal] ile kaplanmışlardır. 3/33. (3. cilt 33. mektup) ¥ Müziğin yasaklığı konusunda ayet-i kerime nazil olmuştur. 3/40. ¥ Gına [müzik] haram olduğundan, bir çalgıcıyı veya herhangi bir şarkıyı güzel bulup, takdir eden kafir olur. 1/266. ¥ Gına sahiplerinin [zenginlerin] tevazu [alçak gönüllü olmaları] güzeldir. Ve fakirlerin ise,…