Müntehabat ez Mektubat-ı Masumiyye

Bu kısımda, Muhammed Masum Faruki Serhendi’nin farisi 3 cilt Mektubatından seçtiğimiz mektupların özetleri yazılıdır. Bu mektuplar, (Müntehabat ez Mektubat-i Masumiyye) kitabındadır. Bu mektupların türkçe tercümelerinden çıkardığımız özetler, aşağıdadır: 1. cilt, 29. mektupta diyor ki, (Nakşibendiye meşayıhı sünnete tabi, bidatlardan ictinab etmişlerdir. Zikir-i cehre bidat de demişlerdir. Muhyiddin-i Arabi sima ve raksı men’ etmiştir. Emr-i maruf…

Mektubat-ı Masumiyye’den Seçmeler 5

¥ “Sana gelen her iyilik, Allahü tealadandır. Sana gelen her çirkinlik de, kendindendir [nefsindendir]” ayetinde murad, seyiatın menşeidir. 6/227. (6. cilt yani Mektubat-ı Ma’sumiyye 3. cilt 227. mektup) ¥ Allahü tealanın indirdiği her ayet-i kerimenin bir zahiri ve bir batını vardır ve herbir harfin bir hududu vardır. Ve herbir hududun da bir manası vardır. 5/67.…

Mektubat-ı Rabbani’den Seçmeler 27

¥ Müzik ve şarkı, bir zehirdir ki, şeker [bal] ile kaplanmışlardır. 3/33. (3. cilt 33. mektup) ¥ Müziğin yasaklığı konusunda ayet-i kerime nazil olmuştur. 3/40. ¥ Gına [müzik] haram olduğundan, bir çalgıcıyı veya herhangi bir şarkıyı güzel bulup, takdir eden kafir olur. 1/266. ¥ Gına sahiplerinin [zenginlerin] tevazu [alçak gönüllü olmaları] güzeldir. Ve fakirlerin ise,…

Sahte Şeyhleri Nasıl Anlarız?

Sual: Sahte tarikatçıların özellikleri nelerdir? Bunu nasıl anlarız? Cevap: Tasavvuf bilgileri imanı kemâle ulaştırır. Tasavvuf, Muhammed aleyhisselâmın yolunda, izinde yürümek demektir. Yani, her sözünde, her işinde, her şeyde İslamiyete yapışmaktır. Ne yazık ki uzun zamandan beri birçok câhiller, fasıklar, alçak maksatlarına kavuşmak için, büyük âlimlerimizin isimlerini, alet olarak kullanıp, çeşitli ocaklar kurmuş, İslamiyetin, dinin bozulmasına,…

“Maksudun Mabudun” İfadesi Ne Demektir?

Sual: Tasavvuf büyükleri “kaddesallahü teâlâ esrârehüm”, (Arzu ettiklerin, mâbudun olur) buyurmuştur. Bunun mânâsı nedir ve doğrusu nasıldır? Cevap: İmam-ı Rabbani hazretleri Mektubat’ının 3. cilt 3. mektubunda bu suale şöyle cevap veriyorlar; Bir insanın maksudu, arzusu, teveccüh ettiği, özendiği, sağ kaldıkça ele geçirmek istediği ve ele geçirmek için, her zillete, alçalmaya katlandığı, hiç vazgeçmediği şey ise,…