¥ Müzik ve şarkı, bir zehirdir ki, şeker [bal] ile kaplanmışlardır. 3/33. (3. cilt 33. mektup)

¥ Müziğin yasaklığı konusunda ayet-i kerime nazil olmuştur. 3/40.

¥ Gına [müzik] haram olduğundan, bir çalgıcıyı veya herhangi bir şarkıyı güzel bulup, takdir eden kafir olur. 1/266.

¥ Gına sahiplerinin [zenginlerin] tevazu [alçak gönüllü olmaları] güzeldir. Ve fakirlerin ise, vakar sahibi [ağırbaşlı olmaları] güzeldir. Zira ilaç zıttı iledir. 1/68.

¥ Gunye kitabı, Abdülkadır-i Geylani’nindir. 2/67.

¥ Gavs, Muhyiddin-i Arabi indinde Kutub-ı medardan başkadır. Ve ona yardımcıdır. 1/260.

¥ Gaybdan maksat, eğer her bakımdan yok demek ise, onu Allahü teala bilir demek manasızdır. 1/100.

¥ Gayb, görülenin karşılığıdır. Zıllıyet şaibesi görülende mevcut olup, gaybda yoktur. Gayb görülenden üstündür. 3/7.

¥ Allahü tealadan başka şeyleri maksat edinmekten kurtulmak, kamil iman için zaruridir. 3/3.

¥ Bir gaziye veya mücahite veya mükatibe yardım edeni, Cenab-ı Hak mahşerde gölgelendirir. 4/64.

¥ Garib olan ehl-i İslamın, dalalete düşmemekten ümitleri [kurtuluş ümitleri], Hayr-ul-beşerin ehl-i beytinin gemisidir. 5/11, 1/51.

¥ Gargara zamanı [ölüm anı] gelmedikçe, tövbe kapıları açıktır. İmanı berbat eylemeyeler. 6/16.

¥ Gaza ve hac sevabına nail olanlar, gizli Allah adamlarıdır ki, çocuk sahibi ve namuslu ve dünya cihetinden az bir şey ile kanaat ede. Ve ailesine güler yüzlü ola. “Hadis-i şerif.” 5/110.

¥ Gazap sonunda yumuşaklık eden kimseye, Allahü tealanın muhabbeti [sevgisi] vacip oldu. “Hadis-i şerif”. 4/147.

¥ Düşman galebe [istila] ettiği zaman, az bir çalışmanın büyük değeri vardır. Düşman kuvvetleri az olduğu zaman çalışmanın o kadar itibarı yoktur. 6/77.

¥ Gına-yı zati mevcut iken [kendinin hiçbir ihtiyacı yok iken], insanları kendi tarafına davet buyurmuştur. Ve ihsanı sonsuz olduğu için, o yolu açmıştır. Davet ve yol gösterme var iken, Allahü tealanın ebedi cemalinden mahrum kalmıyalım. [Böyle bir şeyden mahrum kalana yazıklar olsun.] 6/191.

¥ Zengin ve bolluk içinde olanların sohbeti, öldürücü zehirdir. 6/97.

¥ Gaybet ve huzur ve cemiyet [Kazancı gayb etmek ve huzura kavuşmak] hepsi yakınlıktandır [müntesebattandır]. Yakınlıktan boşalmayan salike [bunları geçmeyen salike] zati yokluğun zuhuru mümkün değildir. 6/149.

¥ Mübtedinin gaybeti [kendinden geçmesi] onun ruhundan, zikir ve huzurun örtünmesidir. 6/137.

¥ Müntehinin gaybeti [kendinden geçmesi], onun zahiri, ruhun işlerinden örtünmesidir. Zira onun ruhu için gaybet yoktur. Her ne ki hasıl olmuş ise, aynı şekilde devam eder. 6/137.

Tavsiye Yazı –> Tasavvuf Hind Kökenli mi?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler