Hangi İlimleri Öğrenmemiz Farzdır?

Sual: Hangi ilimleri öğrenmemiz farzdır? Ve bunları öğrenmede bir öncelik sırası var mıdır? Cevap: Kimyâ-i Saadet kitabı ilim kısmında buyuruyor ki: Her müminin, en önce, Ehl-i sünnet îtikadını, kısaca öğrenmesi farzdır. Bundan sonra, 2 şey öğrenmesi lazım olur. Biri kalp için olan, ikincisi beden için lazım olan bilgidir. Beden için olan bilgi de 2’dir. Biri…

Bir Müslüman Niçin Günah İşler?

Sual: Bir insan müslüman olduğu halde, Allahu tealanın emirleri ve yasaklarını bilip de kabul ettiği halde niçin bunlara uymaz? Cevap: İmam-ı Rabbani hazretleri Mektubat’ının 1. cilt 73. mektubunda buyuruyor ki; Gençlik zamanında, insanı 3 din düşmanı olan, nefs, şeytan ve kötü insanlar aldatmaya uğraşmaktadır. Bunlar karşısında az bir ibâdet pek kıymetli olur. İhtiyarlıkta yapılan, bundan…