İmam Gazali Filozof mudur?

Sual: İmam Gazali hazretleri kimdir, filozof mudur? Cevap: Muhammed bin Muhammed Gazâlî, İslam âlimlerinin en büyüklerindendir. 450 [m. 1058] senesinde, İran’ın Tus yani Meşhed şehrinin Gazal karyesinde tevellüd, 505 [m. 1111] de orada vefât etti. Müctehid idi. İctihadı, Şâfiî mezhebine uygun oldu. O kadar çok kitap yazdı ki ömrüne bölününce, bir güne 18 sayfa düşmektedir.…