Halvet Der Encümen Nedir?

Sual: Tasavvuf kitaplarını okurken “halvet der encümen” ifadesi çok geçiyor. Bu ifade ne manaya gelmektedir? Cevap: Halk içinde Hak ile olmak mânâsına gelir. Nakşibendiyye tarikatındaki on bir esastan biridir. Mektubat-ı Rabbani’de “Halvet der encümen [Halk arasında Hak ile olmak], kalabalıkta, söyliyene ve dinleyene gönül bağlamamaktır.”  buyuruluyor. (1/221) Yine Mektubat’ta buyuruluyor ki; (Tasavvuf büyüklerinden bazısı, kendilerini ve…